Politieagent ontslagen na kwetsende uitlatingen tijdens tripje in Parijs

De politie in Oost-Nederland heeft een agent strafontslag gegeven omdat hij op een filmpje kwetsende en discriminatoire uitlatingen deed. Dat gebeurde tijdens een tripje in Parijs met andere politiemensen. In maart van dit jaar ging het filmpje rond op sociale media. Een andere agent wordt overgeplaatst. Twee leidinggevenden die niet ingrepen krijgen een berisping en twee andere betrokkenen een waarschuwing.

VIK

Politiechef Janny Knol liet intern onderzoek doen naar deze zes personen door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK).

Ze neemt de medewerkers kwalijk dat zij het vertrouwen in de politie hebben geschaad. Ook hebben ze volgens haar onvoldoende blijk gegeven een ‘politie voor iedereen’ te zijn.

Nederlands Elftal

In het filmpje was te horen hoe inzittenden van een busje rijdend door Parijs zich ongepast uitspraken over wat ze om zich heen zagen. Zes inzittenden van het busje bleken politiemedewerkers te zijn die samen in privétijd een wedstrijd van het Nederlands elftal bezochten.

De medewerkers werden voor de duur van het onderzoek buitenfunctie gesteld.

Voor het bepalen van de zwaarte van de straf is onder andere onderzocht of een medewerker iets heeft gezegd in het filmpje en – zo ja – wat precies. Niet alle uitspraken die te horen waren zijn door politiemensen gedaan. Er zijn ook uitspraken gedaan door inzittenden die niet werken bij de politie.

‘Minder’

Eén van de politiemensen heeft gezegd: ‘Wil je meer of minder hè?’ Waarop de ander zegt: ‘minder, minder’. Ook zei één van de medewerkers: ‘dat is het toch ook’, in reactie op de opmerking van één van de inzittenden dat ze filmen alsof ze in de dierentuin rijden.

De medewerker die strafontslag krijgt maakte zich ook schuldig aan ‘een ander plichtsverzuim’, aldus de politie.

Binnen de Nederlandse politie is racisme een probleem. In april werd bekend dat er binnen zes maanden dertig meldingen van collega’s waren over racistische uitingen of gedrag.