Politiecijfers: 40 lekken naar criminelen in twee jaar

In de afgelopen twee jaar zijn er bij de politie 219 vermoedens geweest van het lekken van politie-informatie. In 40 gevallen ging het daarbij om lekken naar criminelen, de rest naar anderen, bijvoorbeeld journalisten.

Beroepsgeheim

Dat blijkt volgens de politie uit de jongste gegevens. Recent kwam de Politieacademie met cijfers uit 2015 en 2016 over ambtenaren die informatie onrechtmatig deelden.

In 2018 net zo vaak onderzoek gedaan naar mogelijke schending van het beroepsgeheim en omkoping als het jaar ervoor, namelijk 66 keer. Er is geen significante stijging ten opzichte van de cijfers over 2015 en 2016.

Een derde

Uit het onderzoek van de Politieacademie en ook uit eerder onderzoek blijkt dat in eenderde van de dossiers daadwerkelijk sprake is van lekken. Onoplettendheid in de alledaagse politiepraktijk is in de meeste gevallen de oorzaak is van het onterecht delen van vertrouwelijke informatie. Slechts in een heel beperkt aantal gevallen ging informatie naar criminelen.

Screening

Na geruchtmakende rechtszaken over naar criminelen lekkende agenten zegt de politie nu te werken aan betere screening van agenten. In 2017 werden 11.499 screeningstrajecten gestart, waarvan er 233 negatief werden afgerond. Medewerkers leggen bij indiensttreding een eed of belofte af. Als mensen eenmaal in dienst zijn zegt de politie te blijven screenen. Medewerkers krijgen in trainingen voorbeelden uit de praktijk voorgelegd en leren daarmee om te gaan.

Zie ook:

OM: info die oud-agent lekte gebruikt als intimidatie

‘Agenten verdacht in Almelose zaak’