Rechtbank verlengt tbs moordenaar Sybine Jansons

De rechtbank in Utrecht heeft de tbs-maatregel met dwangverpleging van de 61-jarige Martin C. –  die in 2001 is veroordeeld voor doodslag op Sybine Jansons en verkrachting van twee andere slachtoffers – opnieuw verlengd met twee jaar. De rechtbank vindt de kans dat hij opnieuw de fout ingaat als de maatregel wordt beëindigd nog hoog.

Stoornissen

Volgens de kliniek waar C. verblijft en behandeld wordt, én volgens externe deskundigen, is bij hem nog steeds sprake van een stoornis. Net als twee jaar geleden – toen de tbs-maatregel ook opnieuw verlengd werd – is het recidiverisico nog altijd aanwezig. Het advies van de kliniek is dan ook om de tbs-maatregel met dwangverpleging opnieuw met twee jaar te verlengen.

Longstay

Verschillende klinieken hebben afgelopen jaren behandelpogingen ondernomen. Er is echter een plafond bereikt in het leervermogen van de man. Het lukt hem niet om de geleerde kennis te generaliseren en om maatschappelijk verantwoorde vaardigheden te ontwikkelen.

Omdat er geen behandelmogelijkheden meer lijken te zijn heeft de man een jaar geleden de status van Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ) gekregen. Dit betekent dat hij nu verblijft op een zogenoemde ‘longstay-afdeling’ en dat niet actief gezocht wordt naar behandelmethoden maar dat de focus ligt op kwaliteit van leven. Uitzicht op begeleide verloven of andere vormen van ‘vrijheid’ zijn er op dit moment niet.

Geen verzet

De advocaat van C. verzette zich niet tegen verlenging. Wel vroeg hij de rechtbank om in de beslissing aan te sturen op een zorgconferentie. Dat is een overleg met meerdere partijen, inclusief de terbeschikkinggestelde, met als insteek om te onderzoeken waarom een tbs-behandeling niet goed loopt en te zoeken naar oplossingen voor de impasse. Zo’n zorgconferentie wordt vaak toegepast bij veroordeelden die langer dan 15 jaar in een tbs-regime zitten.

Maar de rechtbank vindt zo’n zorgconferentie nu niet gepast. Er is dan ook geen aanleiding om af te wijken van de route die de kliniek voorstelt: eerst zorgen voor stabilisatie en incidentvrij functioneren en dan opnieuw bekijken of er behandelmogelijkheden zijn.

Martin C. was geen seriemoordenaar maar was zo ernstig gestoord dat hij volgens deskundigen er een had kunnen worden. De buschauffeur ontvoerde in 1999 in de buurt van Doorn met een speciaal geprepareerd busje de 13-jarige Sybine.

Zie ook:

Hoe de vrouwenjager werd gevangen