Rechters trekken zich terug in zaak-Demmink

Twee gerechtshoven en een rechter in Rotterdam trekken zich terug in de rechtszaak rond voormalig topambtenaar Joris Demmink. Zij willen de schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Demmink was tien jaar de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en kent daardoor veel rechters persoonlijk.

Demmink is een bodemprocedure tegen het Algemeen Dagblad begonnen, omdat de krant heeft gepubliceerd over aantijgingen tegen de voormalig ambtenaar over kindermisbruik. De rechter die komende week zitting zou hebben, Th. Veling, wil zich terugtrekken.

'Het gaat hier louter om de mogelijke schijn van partijdigheid', staat in een brief aan de wrakingskamer te lezen, meldt de Volkskrant. Veling werd in 2009 rechter maar werkte daarvoor als wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en de landsadvocaat. Hij trad daar op namens het ministerie van Justitie.

Hij zegt dat hij Demmink nooit heeft ontmoet, maar Veling zegt bang te zijn dat er discussie zal ontstaan over 'de persoon van de rechter'. Om dezelfde reden wil het gerechtshof in Den Haag niet beginnen aan een zaak die tegen Demmink loopt en is aangespannen door advocate Adèle van der Plas.

Twee van haar cliënten willen vervolging van Demmink afdwingen, omdat ze als kind zouden zijn verkracht door Demmink. De raadsheren zeggen Demmink persoonlijk te kennen en willen 'zelfs maar de schijn van vooringenomenheid' vermijden. Ze verwijzen de zaak daarom door naar het gerechtshof in Den Bosch.

Dat hof durft de zaak echter ook niet aan, omdat Den Bosch twee andere procedures in behandeling heeft die overlappingen hebben met de zaak rond Demmink. Den Bosch wil daarom dat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deze zaak behandeld.

De rechtbank in Rotterdam en de gerechtshoven in Den Haag en Den Bosch zijn door advocaten gewaarschuwd voor mogelijke belangenverstrengeling. Als ze zichzelf niet hadden teruggetrokken, waren ze mogelijk gewraakt tijdens de zitting.

Lees ook:

Ex-ambtenaren beschuldigen Demmink (update)

Nadere vragen over Demmink in Europa

Naar hof om vervolging Demmink

Tweede Kamer vraagt uitleg over Demmink