Rotterdamse haven: 6 miljoen illegale sigaretten onderschept

Rotterdamse haven: 6 miljoen illegale sigaretten onderschept

Dinsdag heeft de Douane tijdens een controle in de Rotterdamse haven een partij van ruim 6 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de Douane werd de partij gevonden na een controle op basis van een risicoselectie.

Whites

Bij zo’n selectie bepalen kenmerken van een bepaalde zending of container of er wel of geen nadere controle plaatsvindt.

De sigaretten waren zogenoemde “illicit whites”: sigaretten die buiten de EU in bepaalde markten zijn toegestaan, maar hier niet als legitiem merk erkend worden.

De sigaretten zijn inmiddels vernietigd.

Accijns

De Nederlandse staat loopt bij de verkoop van illegale sigaretten accijns mis, in dit geval zou dat bijna 2,5 miljoen euro zijn geweest.

Uit dit soort indirecte belasting betaalt de Staat bijvoorbeeld wegen, scholen, ziekenhuizen, politie en brandweer.

Doordat de accijns op sigaretten in Europa (met name in Nederland) erg hoog is, is er momenteel veel sigarettensmokkel (en productie) in Nederland.

Een hoeveelheid van 6 miljoen sigaretten past goed in een container. Grotere vangsten zijn zeldzamer.

Zie ook:

Zeer grote vangst illegale sigaretten

Sigarettenfabriek opgerold in Lijnden

6,6 miljoen onveraccijnsde sigaretten in vrachtwagen gevonden