‘Opsporingsbericht Satudarah is pr-offensief’

De advocaat van de voortvluchtige Satudarah-verdachte Michel Boer zegt dat het verspreiden van naam en foto van Boer in Opsporing Verzocht past in een geregisseerd publiciteits-offensief van het Openbaar Ministerie tegen Satudarah.

Door @Wim van de Pol

‘Er was geen reden om de privacy van mijn client zo te schenden en het is in strijd met de Aanwijzing Opsporingsberichtgeving van justitie’, aldus Karin Blonk tegen Crimesite. Ze heeft namens Boer een klacht ingediend bij de hoofdofficier van het landelijk parket.

Boer was dinsdagavond met volledige naam en uiterlijk te zien in Opsporing Verzocht. Tevens werd bekend dat hij op de Nationale Opsporingslijst is geplaatst.

‘Vooralsnog’

Op 27 september liet Blonk namens Boer aan de politie weten dat deze ‘vooralsnog’ niet van zins was zich te melden. Blonk:

Dat is nu drie weken geleden. Voor de uitzending van Opsporing Verzocht gisteren is geen contact meer met mij gezocht. Mijn client wist niet dat hij op deze manier in de publiciteit gebracht zou worden.

Geen dossier

Boer is één van de oprichters van Satudarah MC. In het grote onderzoek dat sinds 2016 naar de club loopt is Boer verdachte als leider van een criminele organisatie die handelde in drugs en wapens en mensen afperste. Recent waren er invallen en arrestaties. Advocaat Blonk heeft nog geen dossier gezien in die zaak. Blonk:

Volgens de Aanwijzing Opsporingsberichtgeving moet er minstens sprake zijn van ernstige bezwaren, dus bewijs tegen de verdachte. Bewijs heb ik niet gezien en volgens client kan daar ook geen sprake van zijn. Hij ontkent de verdenking.

Dreiging

Op 17 mei is Boer aangehouden na een inval van de politie in een woning waar hij verbleef. Daar werden drie vuurwapens gevonden, waar overigens geen dna van Boer opzat. De politie deed de inval omdat er sprake zou zijn van een dreiging van geweld tussen Boer en onbekenden. In die zaak kwam Boer snel op vrije voeten. Volgens hem zou dat niet zo zijn geweest als er een dreiging zou zijn dat hij zich aan ernstige strafbare feiten schuldig zou maken. Volgens Blonk is Boer van mening dat het onmogelijk is dat er zich in de afgelopen vier maanden feiten zouden hebben voorgedaan waardoor die dreiging er wel zou zijn.

Gevaarlijk

Volgens Blonk is de publiciteit gevaarlijk voor haar client. Boer is twee keer gewaarschuwd voor een dreiging op zijn leven omdat hij op een dodenlijst zou staan.

Blonk:

Client is ervan overtuigd dat bij de belangenafweging tussen zijn privacy en opsporingsbelangen andere belangen doorslaggevend zijn geweest en dat hele andere doelen beoogd werden dan opsporing en aanhouding. Het Openbaar Ministerie is op zoek naar publieke bijval voor de initiatieven om Satudarah te verbieden.