Soap bij rechtbank Zwolle krijgt vervolg

De soap rond de vermeende fraude in het proces-verhaal ter terechtzitting van rechtbank Zwolle gaat nog wel even door. De voorzitter onder wie dat proces-verbaal werd opgesteld blijkt aan de griffie te hebben opgedragen om inderhaast aanstaande maandag een nieuwe pro forma-zitting te plannen. Zo kan de betrokken verdachte mogelijk toch nog langer in hechtenis blijven.

Geschorst

In een regiezitting in de zaak tegen een oud-ABN AMRO-bankier die ervan wordt verdacht miljoenen te hebben witgewassen voor drugscriminelen vergat de voorzitter op 18 juni de volgende (volgens de wet verplichte) zin uit te spreken: ‘Het onderzoek ter terechtzitting voor het overige wordt geschorst voor onbepaalde tijd’. In het proces-verbaal kwam te staan dat de zin wel was uitgesproken. Uit videomateriaal kwam vast te staan dat de voorzitter dit echt niet had gedaan.

Op grond daarvan had advocaat Yehudi Moszkowicz de rechtbank gevraagd de voorlopige hechtenis van zijn cliënt op te heffen of te schorsen. De de voorlopige hechtenis zou namelijk moeten vervallen als het onderzoek niet was geschorst. Door een fout van de rechter zou de verdachte op vrije voeten moeten komen, zo bepleitte advocaat Moszkowicz.

De bedoeling

Woensdag besloot de raadkamer van de Zwolse rechtbank dat ze het daar niet mee eens is. Het feit dat de bewuste wettelijk omschreven woorden niet zijn uitgesproken houdt volgens de raadkamer niet in dat het onderzoek ter terechtzitting niet was geschorst. De raadkamer zegt:

De raadkamer is van oordeel dat de woorden van de voorzitter niet anders kunnen worden begrepen dan dat de rechtbank het onderzoek ter terechtzitting heeft geschorst.

Advocaat Yehudi Moszkowicz in reactie hierop:

In de omstandigheden leest de raadkamer als het ware de bedoeling van de rechtbank om het onderzoek ter terechtzitting te schorsen. En dat terwijl de raadkamer er niet onderuit kan dat de zin niet is gezegd door de voorzitter en aan het proces-verbaal is toegevoegd alsof het is gezegd. Tsja, als rechtbanken de bedoeling van mensen kunnen lezen dan hebben we ook geen wetboeken meer nodig om mensen te kunnen veroordelen.

Staartje

De zaak krijgt zeker nog een staartje. De raadkamer erkende namelijk dat de stelling van Moszkowicz dat de verdachte over een week vrij zou moeten komen. Dit omdat er door de voorzitter geen “klemmende redenen” voor verlenging van de hechtenis, zoals bedoeld in het wetboek van Strafvordering, waren genoemd.

Volgens Moszkowicz is daarom – kennelijk plotseling – voor aanstaande maandag een extra pro forma-zitting gepland. Daar kan de officier van justitie alsnog om verlenging van de voorlopige hechtenis vragen.

Volgens Moszkowicz heeft de strafgriffie in Zwolle hier opdracht toe gekregen van de voorzitter van de rechtbank, dezelfde  die vergat het gewraakte formele zinnetje uit te spreken.

Overigens heeft Moszkowicz aangifte gedaan tegen de bewuste voorzitter van de rechtbank.