Taghi: ‘Ik heb nooit een advocaat gevraagd om strafbare feiten over te brengen’

De in het Marengo-proces van meerdere liquidaties verdachte Ridouan Taghi zegt dat zijn neef de voormalige advocaat Youssef ‘niets strafbaars’ heeft gedaan. Taghi zegt, als getuige, dat Youssef nooit plannen voor gewelddadige ontsnappingspogingen heeft besproken, zoals justitie beweert. Taghi ontkende zelf ook plannen voor een ontsnapping te hebben gehad. Op vragen van de officieren van justitie over details reageerde hij veelal zwijgend of met een beroep op zijn verschoningsrecht.

Door @Wim van de Pol

Getuige Taghi wenste tijdens zijn eerste openbare getuigenverhoor onder ede niet de belofte maar de eed af te leggen, waarbij hij verwees naar Allah.

Hij had al herhaaldelijk via zijn advocaat laten weten als getuige op te willen treden in de zaak tegen Youssef Taghi. Ex-advocaat Youssef wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, en onder meer witwassen, drugshandel en plannen van geweldsmisdrijven, maar Ridouan is in deze zaak ook verdachte. Tegen hem is in het Marengo-proces levenslang geëist. Het is niet zeker of het Openbaar Ministerie hem in de zaak met zijn neef Youssef ook voor de rechter zal brengen.

Tien pagina’s

Als voorbereiding op het verhoor had Taghi in zijn cel voor de rechtbank al een verklaring van tien pagina’s opgesteld. Hij besteedde daarin veel ruimte aan het beeld dat van hem door de jaren heen in de media is geschetst. Wat Taghi betreft klopt er niet veel van. Hij schreef van mening te zijn dat de zaak tegen Youssef ook door dit negatieve beeld is ingekleurd.

Mediazaken

Ridouan Taghi zegt zijn neef Youssef vanaf diens veertiende jaar niet meer te hebben gezien. En hem in maart 2021 in de EBI pas weer voor het eerst te hebben ontmoet, wat Youssef overigens in zijn verklaringen heeft bevestigd.

Taghi zegt in 2020 een advocaat te hebben gezocht voor mediazaken en om een arts voor hem te regelen voor een second opinion over zijn rugklachten, in de EBI. In december 2020 luisterde de politie een gesprek af tussen Taghi en twee zussen waarin werd gezegd dat Youssef hiervoor zou kunnen worden benaderd.

Youssef regelde inderdaad een specialist maar een media-advocaat was hij niet. Taghi zei niet voor Youssef te kunnen spreken, maar te vermoeden dat hij niet bestand was tegen de druk. Taghi: ‘Ik heb hem gevraagd om op te treden in het Marengo-proces. Dat wilde hij niet en toen heb ik gedacht: deze kan niet tegen druk’.

Integer

Maar waarom waren er vanaf maart 2021 ontmoetingen in de spreekkamer van de EBI geweest waar heimelijk briefjes en iPads werden getoond en boodschappen uitgewisseld over – volgens de recherche – ontsnappingsplannen? Youssef heeft bekend dat hij berichten heeft overgebracht. In een verklaring heeft Youssef gezegd: ‘Ik zat in zo’n moeilijke situatie. Ik heb informatie gedeeld. Ik schaam me diep.’

Taghi vandaag: ‘Dat begrijp ik wel. Voor hem is dit een zware schande. Zijn leven is verwoest. Youssef is een super correct persoon gewoon, integer, eerlijk, naïef.’

Monster

En hij voegde daaraan toe:

Ik heb nooit een advocaat gevraagd om strafbare feiten over te brengen. Youssef maakt geen deel uit van de criminele organisatie. Hij had geen idee waar de dingen over gingen. (…) Ik ga er zonder meer van uit dat hij sommige mededelingen van mij niet begreep.

Op de vraag van de voorzitter of Youssef zich door Ridouan onder druk gezet voelde zei Taghi: ‘Ik kan begrijpen dat als hij de media leest over het monster dat ik zou zijn, dan zou ik me ook onder druk hebben gevoeld.’

Waar gingen de heimelijke conversaties in de spreekkamer over, wilde de voorzitter van de rechtbank weten.

Camera’s groeten

Taghi zei er altijd vanuit te zijn gegaan dat alle gesprekken die hij voerde in de EBI, of het nu met advocaten of met de imam was, zouden worden afgeluisterd en vastgelegd. ‘Daarom groette ik altijd de camera’s als ik met Youssef sprak en zei ik dag tegen de microfoons’, zei hij:

Het werd een spelletje dat uit de hand is gelopen. Ik ging expres dingen zeggen om te kijken wat er in de media of in GRIP-rapportages [van de EBI] kwam. Ik sprak met Youssef over onzin-dingen. Youssef wist niet dat het een spelletje was. (…) Ik zat ze gewoon te jennen.

Taghi zegt ook desinformatie te hebben gegeven. Zoals de suggestie dat de stroomvoorziening in de inrichting zou worden aangevallen. ‘Een paar dagen later werd alles in de EBI op het noodagreggaat gezet. Dat was in de zomer van 2021.’ Een verhaal over een ontvoering in Noord-Afrika kwam in De Telegraaf, zei Taghi.

Geen spelletjes

Welke strafbare feiten Taghi zou hebben besproken middels zijn neef liet Taghi in het midden.

Het Openbaar Ministerie gaat niet uit van ‘spelletjes’, maar integendeel, van gewelddadige ontsnappingsplannen waarbij wapens zouden worden ingezet en militaire tactieken zouden worden gebruikt.

Taghi: ‘Ik heb nooit gesproken over ontsnappen, in ieder geval nooit met geweld. Met Youssef zijn geen concrete ontspanningsplannen besproken.’

Navy Seals

Het Openbaar Ministerie stelde vele vragen aan Taghi over de door de politie op camera vastgelegde boodschappen. Over plannen met namen als Bios en Mega Mindy. Over jammen van gsm-masten en acties met ‘navy seals’. Over een tv voor zijn raam plaatsen zodat duidelijk is waar zijn cel is. En wat bedoelde hij met de zin: ‘Dan ben ik dood of zie ik nooit meer daglicht’? En waarom gaf hij namen van EBI-medewerkers door?

Mega Mindy ging over kinderen, zegt Taghi, en de namen van de medewerkers van de EBI zijn nooit opgezocht door Youssef, het was onzin. Gespreksflarden over omkopen van rechters in Marokko zijn compleet verkeerd geïnterpreteerd, zei Taghi. ‘Alles wat ik zeg wordt gecriminaliseerd’. Hij wilde kleding en eten laten kopen voor zijn broers die vastzitten in Marokko.

Op vragen van de voorzitter van de rechtbank antwoordde Taghi uitgebreid. Op veel vragen van het Openbaar Ministerie antwoordde Taghi met het woord: ‘verschoningsrecht’. Na verloop van tijd zei de voorzitter dat hij ook gewoon mocht zwijgen. De griffier zou dan ‘verschoningsrecht’ noteren.

Aan het einde van de zitting wenste Taghi iedereen ‘een fijn weekend’. Hij liep met energieke tred naar de gang.

Voorgaande berichten:

Youssef Taghi wil strafzaak snel inhoudelijk afronden

Ridouan Taghi moet getuigen over de contacten in EBI met zijn neef Youssef (UPDATE3)