Ridouan Taghi moet getuigen over de contacten in EBI met zijn neef Youssef (UPDATE3)

De rechtbank van Amsterdam heeft dinsdag besloten dat Ridouan Taghi op een openbare zitting moet getuigen in de zaak van zijn neef en ex-advocaat Youssef Taghi. De nieuwe advocaat van Youssef Taghi, André Seebregts, heeft op een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam gezegd dat Ridouan Taghi kennelijk naast het contact met zijn neef Youssef nog verschillende andere wegen had om contacten met de criminele buitenwereld te onderhouden. Dat blijkt volgens hem uit door de politie gekraakte berichten van Sky-telefoons, die familieleden van Taghi verstuurden. Het was de eerste openbare zitting die advocaat André Seebregts voor Youssef Taghi deed. Vorige week legden de advocaten Haroon Raza en Yassine Bouchikhi om onbekend gebleven redenen de verdediging van Youssef Taghi neer.

Door @Wim van de Pol

Youssef Taghi is in oktober 2021 gearresteerd tijdens een bezoek aan de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De politie had geluidsopnames en beeldmateriaal gemaakt van heimelijke communicatie die hij daar bleek te onderhouden met zijn neef Ridouan Taghi. Omdat Youssef advocaat was dachten de twee dat ze onbespied konden communiceren. Ze spraken over onverdachte zaken terwijl ze elkaar teksten op papieren en iPads toonden.

Youssef Taghi wordt ervan verdacht van zijn positie als advocaat misbruik te hebben gemaakt en met Ridouan Taghi te hebben overlegd over een gewelddadige ontsnappingspoging, en tevens wordt hij verdacht van deelname aan de criminele organisatie die in drugs handelde en van uitlokken van corruptie.

Imperiale

Seebregts bracht dinsdag op de zitting naar voren dat zijn neef Youssef niet de enige modus was waarmee Ridouan Taghi met de buitenwereld kon communiceren vanuit de EBI. Hij wees op de berichten die de zoon van Ridouan Taghi zou hebben uitgewisseld met met de toen in Dubai verblijvende Italiaan Raffaele Imperiale (die inmiddels is gearresteerd en uitgeleverd naar Italië). Ook was eerder al bekend geworden dat de Amerikaanse FBI mogelijk informatie zou hebben verschaft dat Taghi via omgekochte bewaarders in de EBI kon communiceren met de buitenwereld.

Weski

Seebregts noemde in dit verband ook de naam van de strafadvocaat van Ridouan Taghi, Inez Weski, die Taghi al jaren bijstaat in het lopende Marengo-proces (tegen Taghi is levenslang geëist wegens het opdracht geven voor tal van huurmoorden). Het was niet de eerste keer dat de naam van Weski viel in het dossier tegen Youssef Taghi. Bekend was dat door de recherche al onderzoek was gedaan naar de verdenking dat Weski informatie van en naar Taghi zou overbrieven. Die verdenking, en dat onderzoek, vormde het begin van het 26Mandel-onderzoek dat nu uitmondt in de rechtszaak tegen Youssef Taghi.

De officier van justitie stelde ter zitting in juli dat het onderzoek tegen Weski geen bevestiging had opgeleverd over de veronderstelde contacten van Taghi met mensen buiten.

Usb-stick

Seebregts stelde dinsdag niettemin dat Weski kennelijk onder ‘grote druk’ van haar cliënt had gestaan en suggereerde dat ook Weski voor Taghi als boodschapper had opgetreden. ‘Een pen’ zou in Sky-berichten tussen familieleden van Taghi zijn besproken en daarmee zou in feite een usb-stick zijn bedoeld, aldus Seebregts, die Weski dan zou hebben ingevoerd in de EBI.

‘De pen’ is ook onderzocht door de recherche in het onderzoek naar Weski en leverde niets op, aldus de officier van justitie in juli. Het is ook niet met zekerheid vastgesteld dat die pen inderdaad een usb-stick was. Overigens werd de naam Weski niet genoemd in deze Sky-gesprekken.

Sky-berichten

Seebregts stelde ook dat vast zou staan dat Weski van een Sky-telefoon gebruik zou hebben gehad en daarmee met familieleden van Taghi zou hebben gechat. De politie wist alle Sky-berichten in 2021 te onderscheppen en de versleuteling te kraken.

Seebregts verzocht de rechtbank op te dragen om Sky-berichten die Weski met familieleden van Taghi zou hebben uitgewisseld in het dossier te voegen en te onderzoeken. Ook wil hij precies weten wanneer Weski bij Taghi op bezoek is geweest in de EBI en of er opnames of beeldmateriaal van Taghi en Weski in de EBI zijn gemaakt tijdens hun contacten. Al eerder heeft justitie vastgesteld dat dergelijk beeldmateriaal er niet is.

‘Taghi wil getuigen’

Advocaat Inez Weski reageert getroffen en verbaasd door het pleidooi van Seebregts, omdat de kwestie volgens haar al helemaal is uitgezocht door justitie. Weski:

Na onderzoek bleek mijn vermeende rol geen juiste veronderstelling te zijn geweest. Ik vind het onjuist, en ten onrechte suggestief, wat Seebregts in zijn pleidooi zegt. Kennelijk tracht hij op deze manier zijn client te verdedigen ten koste van mij. Ik vind dat zeer laakbaar. Ik zou mij toch niet tegenover een advocaat moeten hoeven te verdedigen. In feite heeft het OM al aangegeven dat er niets van bleek. Het is overigens justitie bekend dat mijn cliënt Taghi nota bene best als getuige wil verschijnen in de zaak tegen Youssef Taghi.

Op de zitting bleek dat er recent wel wat nieuwe stukken aan het dossier zijn toegevoegd, maar die gaan niet over nieuwe onderzoeksbevindingen naar een mogelijk laakbare rol van Weski.

Maart 2021

Seebregts betoogde dat er alles overziende toch tal van aanwijzingen zijn, en vooral Sky-berichten, waaruit de conclusie kan worden getrokken dat Taghi al met de buitenwereld contacten onderhield vóórdat zijn cliënt Youssef Taghi in maart 2021 zijn neef in de EBI begon te bezoeken. Met name op basis van de periode dat de berichten zijn verstuurd, namelijk eerder dan maart 2021. Er was volgens hem ook sprake van een ‘parallelle communicatielijn’.

Seebregts wilde los van wat hij op de zitting heeft gezegd geen commentaar geven.

‘Benaderd’

De rechtbank bepaalde dinsdag dat Youssef Taghi nog vast moet blijven zitten, mede omdat er gevaar voor herhaling bestaat vanwege de druk die vanuit zijn neef kan worden uitgeoefend.

Wat betreft advocaat Weski oordeelt de rechtbank dat de verzoeken worden afgewezen. Volgens de rechtbank leverde nader onderzoek van de recherche slechts ‘een vermoeden’ op dat Weski door familie van Ridouan Taghi zou kunnen zijn benaderd voor communicatie. De rechtbank constateert verder dat niet is gebleken dat deze contacten ertoe hebben geleid dat Weski inderdaad betrokken zou kunnen zijn geraakt.

De rechtbank wil verder dat Ridouan Taghi op een openbare zitting in de zaak als getuige optreedt. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 14 december.

Zie ook de berichtgeving op Twitter.

Zie verder:

Youssef Taghi over uitbraakplannen Ridouan: ‘Het enige waar ik mee bezig was, was de boel de-escaleren’

Justitie toont in rechtszaal beelden van Taghi en zijn advocaat

Hoge Raad: rechtbank moet opnieuw oordelen over invallen bij advocaat Taghi