Hele top OM Zeeland-West-Brabant naar huis (UPDATE)

Charles van der Voort, de hoofdofficier van het parket Zeeland-West-Brabant doet per 15 november afstand van zijn functie. Volgens het Openbaar Ministerie is dat ‘vrijwillig’ maar het komt wel nadat is vastgesteld dat er problemen zijn binnen het parket over de werksfeer.

Signalen

Het College van procureurs-generaal besloot begin juli om samen met de parketleiding van Zeeland-West-Brabant een onderzoek in te stellen naar de cultuur binnen het parket. Er waren al langer aanhoudende signalen en geluiden over de werksfeer en gebrek aan transparantie. De resultaten van het cultuuronderzoek bevestigen deze signalen en geluiden.

De plaatsvervangend hoofdofficier en de directeur bedrijfsvoering treden ook voor het einde van het jaar terug.

Zwaar weer

Dit jaar maakte de zeer prominente officier van justitie Greetje Bos bekend te stoppen met haar werk als officier van justitie in Breda. Haar voorganger als frontman tegen de zware criminaliteit in Breda, Lucas van Delft, moest afscheid nemen omdat hij een bedreiging tegen zichzelf in scene had gezet.

Het landelijk bestuur van het Openbaar Ministerie zit in zwaar weer. Eerder dit jaar trad de Rotterdamse hoofdofficier Marc van Nimwegen terug omdat er vragen waren over de integriteit van zijn leidinggeven als (toenmalig) procureur-generaal, mede in verband met verhoudingen die hij met andere hoofdofficieren had gehad.

Bureau Integriteit

Het onderzoek, dat Bureau Integriteit Openbaar Ministerie (BIOM) naar het parket heeft laten uitvoeren door externe onderzoekers, is recent afgerond en de resultaten zijn besproken met het College en de driekoppige parketleiding. Volgens het Openbaar Ministerie wil: ‘Van der Voort het parket de ruimte bieden voor een nieuwe start met een verbeterd werkklimaat en legt daarom zijn functie neer.’

Het College heeft per direct een kwartiermaker aangesteld die zal verkennen wat nodig is om te komen tot een verbeterd werkklimaat. Ook stelt het College spoedig een tijdelijk waarnemend hoofdofficier aan. De werving voor een nieuwe parketleiding zal zorgvuldig gebeuren en enige tijd in beslag nemen.