Uitgeleverd door Marokko: vijftien jaar cel geëist voor doden en wegmaken echtgenote

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep vijftien jaar gevangenisstraf geëist tegen de 74-jarige Kasem M. uit Siddeburen. De man heeft volgens het Openbaar Ministerie in 2010 zijn destijds 36-jarige vrouw Ilham Benchelh (foto) gedood en daarna haar lichaam weggemaakt. In 2019 werd de verdachte al door de rechter bij verstek veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf, maar de man vluchtte naar Marokko. Hij werd in december 2021 in de Marokkaanse stad Fes is gearresteerd. M. werd afgelopen zomer tot veler verrassing uitgeleverd door Marokko, dat is een unicum, omdat het land nooit onderdanen uitlevert naar Nederland.

Plots verdwenen

In 2010 is het 36-jarige slachtoffer getrouwd met de verdachte, ze hebben samen een jonge zoon. Maar er zijn veel spanningen in het huwelijk en het slachtoffer wil van haar man scheiden. Op de bewuste avond in januari belt ze een aantal keer met vrienden en familie. Ze vertelt over haar plannen om de dag erna een advocaat te bezoeken. Na deze telefoontjes is niets meer van haar vernomen.

‘Naar buiten gelopen’

Volgens haar man is ze zonder persoonlijke spullen zoals haar telefoon of tas naar buiten gelopen en daarna niet meer teruggekeerd. Maar volgens het OM heeft hij haar in het huis gedood en daarna haar lichaam weggemaakt. Over wat er precies gebeurd is op die avond in 2010 kan geen eenduidig antwoord gegeven worden. Ook omdat de verdachte nooit openheid van zaken heeft willen geven en bovendien pas na enkele dagen melding maakte van de vermissing van zijn vrouw. Volgens het OM heeft hij in die dagen belangrijke sporen kunnen wissen.

Zelfdoding?

Uit onderzoek blijkt dat andere scenario’s voor de verdwijning van het slachtoffer zoals zelfdoding of levensberoving door een andere dader dan de verdachte erg onaannemelijk zijn. Ook het verhaal dat Ilham vrijwillig is verdwenen en daarbij haar jonge zoontje heeft achtergelaten zoals de verdachte stelt, sluit het OM uit. In het huis en in de auto van de verdachte zijn veel sporen van bloed gevonden. Het OM stelt daarom vast dat er door de verdachte zwaar fysiek geweld is gebruikt tegen het slachtoffer en dat ze daaraan is overleden.

Aanvullend onderzoek

Tijdens het hoger beroep gaf het hof de opdracht om met de huidige forensische kennis en onderzoekstechnieken naar de sporen van destijds te kijken. De uitkomsten van onder andere het aanvullende dna-onderzoek bevestigen en versterken deels het eerder gedane onderzoek. Dit laatste leidt ertoe dat het bewijs nog meer wijst in de richting van de verdachte als degene die verantwoordelijk is voor de dood van het slachtoffer en de verdwijning van haar lichaam, aldus de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie.

Uitlevering

Omdat er destijds onvoldoende ernstige bezwaren waren hem langer vast te houden werd de verdachte na ruim acht maanden voorarrest in 2010 vrijgelaten. Hij bleef wel verdachte in de zaak. Kort daarop vertrok hij naar Marokko met zijn zoontje. Daar verbleef hij jarenlang, ook toen hij in Nederland door de rechtbank werd veroordeeld.

In nauwe samenwerking met de Marokkaanse autoriteiten lukte het afgelopen zomer om hem aan Nederland uit te leveren. Dat is bijzonder want er is geen bilateraal uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko. Sindsdien zit M. gedetineerd in Nederland.

De advocaat-generaal neemt het M. kwalijk dat hij aan nabestaanden geen duidelijkheid heeft geboden over de gebeurtenissen in januari 2010 en waar hij het het stoffelijk overschot heeft verborgen.