Vanaf 2023 vaker videoverbindingen bij zittingen van zware criminelen

Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met het voorstel om vanaf 2023 videoverbindingen toe te staan bij zittingen van zware criminelen. Daarmee wil de regering op korte termijn het vervoer van gedetineerden met ernstige veiligheidsrisico’s terugdringen, met name van en naar de EBI in Vught. In de EBI komen twee ruimtes waar gedetineerden, samen met hun advocaten, digitaal kunnen deelnemen aan hun rechtszaak.

Door een wijziging van het Besluit videoconferentie kan de rechter bepalen dat een verdachte per videoverbinding deelneemt aan de zitting. De ministerraad heeft hier op voorstel van minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid mee ingestemd.

Grote veiligheidsrisico’s

Het vervoer van bepaalde verdachten van zware criminaliteit, met name van en naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, kent al langer grote veiligheidsrisico’s. Met de inzet van videoconferentie kunnen deze risico’s worden teruggedrongen. Volgens het voorstel minimaliseren de videoverbindingen ook het risico dat verdachten rond een zitting toch met elkaar kunnen communiceren.

Aanwezigheidsrecht

Het Besluit videoconferentie wordt aangepast zodat de rechter zonder instemming van verdachte of advocaat kan beslissen tot de toepassing van videoverbindingen als er sprake is van ernstige beveiligingsrisico’s tijdens het vervoer van de verdachte naar en van de zitting. Hiermee gaat de rechter dan voorbij aan het aanwezigheidsrecht van de verdachte.

Het voornemen is de regeling op 1 januari 2023 in werking te laten treden.

Oplevering ruimtes

In de EBI in Vught moeten straks twee ruimtes gerealiseerd worden waar gedetineerden, samen met hun advocaten, digitaal kunnen deelnemen aan hun rechtszaak. In verband met de veiligheidsmaatregelen nemen deze bouwwerkzaamheden meer tijd in beslag, maar de installatie wordt nog dit jaar opgeleverd en in de eerste helft van 2023 in gebruik genomen. De advocaat houdt zelf de keuze om bij de cliënt in de EBI of in de zittingszaal aan het proces deel te nemen.

Zie ook:

Minister Dekker: meer EBI’s en online zittingen voor zware criminelen

EBI-burgemeester Vught: ‘Dat digitale rechtbank juridisch niet mag, is echt kletskoek’ (UPDATE)