Wraking in EncroChat-zaak afgewezen

Het wrakingsverzoek van de rechtbank in de Rotterdamse mega-zaak “Flamenco” is dinsdag door de wrakingskamer afgewezen. Advocaten van drie verdachten hadden de rechtbank vooringenomenheid verweten. De rechtbank had in een tussenbeslissing gezegd dat de verkrijging van de chats van EncroChat in Frankrijk ‘rechtmatig’ was. Dat was wel een ongelukkige formulering, aldus de wrakingskamer, maar niet op te vatten als een eindoordeel.

Door @Wim van de Pol

Flamenco is een zeer grote cocaïnezaak over smokkel van grote partijen naar de haven van Rotterdam middels onder meer corrupte havenmedewerkers. Het bewijs is uitsluitend gebaseerd op ontsleutelde pgp-chats die vanuit Frankrijk zijn opgestuurd naar Nederland. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de chats zijn geschreven door de verdachten.

De chats konden worden gelezen na een operatie in een server in Roubaix. Wat er precies is gebeurd is een Frans militair staatsgeheim. Een Franse rechter heeft de verkrijging van die chats door de Franse politie als rechtmatig beoordeeld. Een Nederlandse rechter-commissaris heeft de werkwijze van het Nederlandse Openbaar Ministerie bij de verkrijging van de Encro-chats eveneens in orde bevonden.

Ondubbelzinnig oordeel

Naar aanleiding van verzoeken van advocaten bepaalde de Rotterdamse rechtbank in een tussenbeslissing op 25 januari zonder enig voorbehoud dat de Encro-chats ‘rechtmatig’ zijn verkregen. Advocaat Michel van Stratum stelde daarop vast dat de rechters ambtshalve en ondubbelzinnig al hun oordeel hadden gegeven over de verkrijging en het gebruik van het materiaal, terwijl het dossier nog niet compleet was er en vragen onbeantwoord waren. De cliënt van Van Stratum vond dat de rechtbank met het oordeel partijdigheid had getoond en verwachtte geen eerlijk proces meer. Twee andere verdachten en hun advocaten gingen daarin mee.

De zaak is pikant omdat de Flamenco-zaak de eerste rechtszaak is waar het bewijs van de EncroChats door een rechtbank werd beoordeeld.

Tik op de vingers

De wrakingskamer is met verzoekers wel van oordeel dat de zinsnede: ‘uit het bovenstaande volgt dat de EncroChat-informatie in de zaak Flamenco rechtmatig is verkregen’ in de beslissing van 25 januari kan worden opgevat als expliciet eindoordeel over de rechtmatigheid. Maar deze bevinding moet in de context moet worden bezien. Er komen nog meerdere regiezittingen, en van een eindoordeel is overduidelijk geen sprake, aldus de wrakingskamer. Vrees voor vooringenomenheid hoeven de verdachten en hun advocaten volgens de wrakingskamer niet te hebben.

De wrakingskamer deelt wel een – ongebruikelijk – standje uit aan de drie rechters. De gewraakte passage wordt ‘bepaald ongelukkig geformuleerd’ genoemd.

Advocaat Van Stratum reageert geprikkeld op het vonnis van de wrakingskamer: ‘Wat een slappe wrakingskamer, met een onbegrijpelijke uitspraak. Men blijft de directe collega’s dekken. Al krijgt dit college wel een tik op de vingers met de tekst dat ze “ongelukkig” hebben geformuleerd’.

Zie ook:

Sommige Encro-gebruikers verwijderden oude berichten niet

EncroChat: de reconstructie van de hack (UPDATE)