‘Bent u meer dan een boodschapper geweest?’

Voor het eerst legde de van ambtsmisbruik verdachte advocaat Youssef Taghi in het openbaar een verklaring af. Dat gebeurde voor de rechtbank in Amsterdam tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van zijn zaak. Hij had al bekend als advocaat voor zijn neef Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught boodschappen te hebben doorgegeven. Taghi wilde veel vertellen maar niets over wat hij noemde ‘derden’.

Door @Wim van de Pol

Zowel het GRIP, de inlichtingendienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), als het Openbaar Ministerie op de zitting stelden dat Youssef Taghi ‘onder druk’ staat. Een officier van justitie bevestigde dat de oud-advocaat met de dood bedreigd wordt sinds hij gevangen zit, ‘vanwege de kennis die hij heeft’, kennis waarover hij niet zou mogen verklaren.

De voorzitter van de rechtbank kondigde in de ochtend aan een heleboel vragen te hebben, met name over de hem door het Openbaar Ministerie ten laste gelegde rol als deelnemer aan een moorddadige criminele organisatie die witwaste en in drugs handelde.

De voorzitter: ‘de grote vraag die boven dit dossier hangt is: bent u meer dan een boodschapper geweest?’

Zelf zegt Youssef enkel berichten te hebben doorgegeven: ‘Ik was een boodschappenjongen. Ik heb iets verkeerds gedaan. Maar niet uit vrije wil.’

Dat is niet bepaald wat het Openbaar Ministerie denkt. Er zou al jaren informatie zijn dat ook Youssef Taghi contacten met de criminele organisatie van zijn neef had. Aan de andere kant komt hij niet voor als verdachte in strafrechtelijke onderzoeken naar (familie van) Ridouan of diens criminele organisatie.

Strafrechtspraktijk

Hoe dan ook: Youssef Taghi had sinds 2012 een normale strafrechtspraktijk in Utrecht, zeggen oud-collega’s uit die stad aan Crimesite, en hij was bij de rechtbank Midden-Nederland een regelmatige verschijning.

In februari 2021 begon er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem. Het onderzoek was begonnen op basis van een aantal processen-verbaal van de politie uit het najaar van 2020, die als strekking hadden dat zijn neef Ridouan Taghi kon communiceren met de buitenwereld. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces over een criminele organisatie die zeker zes moorden zou hebben laten plegen. Tegen hem is inmiddels levenslang geëist.

Na onderzoek van de politie in 2020 en 2021 naar contacten en familie van Ridouan besloot de rechter-commissaris in juli 2021 dat de inzet van bijzondere opsporingsmiddelen op de advocaat waren toegestaan. Op 8 oktober 2021 is hij aangehouden toen hij op bezoek was bij zijn neef, en hij zit sindsdien vast. Inmiddels heeft Taghi zich laten uitschrijven als advocaat.

Tandarts

Youssef Taghi vertelde woensdag aan de rechtbank dat op 1 december 2020 een zus van Ridouan had gevraagd om Ridouan bij te staan. Dat ging in eerste instantie om het vinden van een tandarts en een orthopeed die bereid waren om Ridouan in detentie hulp te verlenen, een moeilijke opdracht. Na veel rondbellen slaagde hij daarin. Ook was de vraag of hij Ridouan als media-advocaat wilde bijstaan, en alle berichten die verschenen en onjuist waren te helpen rectificeren.

In eerste instantie onderzocht de deken of Youssef wel als advocaat kon optreden. Op 11 maart 2021 werd toestemming verleend en kon hij zijn neef bezoeken in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De politie maakte tussen juli en oktober heimelijk opnames tijdens de bezoeken van Youssef.

Op gemak gesteld

Youssef Taghi zei in het begin nog helemaal geen dreiging of gevaar te hebben gezien. ‘Ik werd eerst op mijn gemak gesteld. Ridouan en ik hadden elkaar 15 jaar niet gezien. Dan vraag je hoe gaat het met die en hoe gaat het met die? Maar het was sluipend gif. Millimeter voor millimeter ben ik erin getrokken’. Vanaf eind augustus wilde hij eruit, maar zegt er toen niet meer uit te hebben kunnen komen. Over concrete bedreigingen spreekt hij niet.

Maar hoe ging dat dan, wilde de voorzitter weten?

Hij zei tegen Ridouan dat hij geen media-advocaat was en dat hij niet voor de camera’s wilde optreden. Youssef zei tegen Ridouan dat hij ‘een simpele jongen’ was. Dat hij ‘op zijn fiets met een broodtrommeltje’ door de stad ging. In de opgenomen gesprekken komt de onzekerheid van Youssef Taghi regelmatig aan de orde. Ridouan spreekt erover, en lijkt op zeker moment te accepteren dat Youssef de druk van de media niet aan kon. Ridouan had gewild dat Youssef in toga voor hem in de rechtszaal het woord zou voeren, in geval zijn advocaat Inez Weski wat zou overkomen. Ridouan sloeg op zeker moment met zijn vuist op tafel en wilde dat Youssef ‘een echte Taghi’ zou zijn en dat hij zijn hersens kon lenen. Hij belde Youssef vaak in het weekend.

Gedachtenspinsels

Youssef:

Medio augustus merkte ik dat hij iets meer gaat willen. En dan kan je er niet meer uit. En toen kwam hij met ‘gedachtenspinsels’, bijvoorbeeld plan BIOS, het ontsnappingsplan. Eerst was het een gedachte. Ridouan zei dat het een spelletje was. (…)

‘En dan wordt een gedachte een plan?’, vroeg de voorzitter.
‘Ja’, zei Youssef.

Om eruit te komen had hij bedacht om een baan te zoeken: hij solliciteerde op 23 augustus 2021 naar een functie bij de gemeente. Als hij die baan had zou hij kunnen zeggen dat hij geen tijd meer had en er mee stoppen. Dat zou hij aankondigen als zijn vrouw bevallen was van hun kind, omdat hij dan helemaal te druk zou zijn. Het kwam er niet van.

Telefoonnummers

Youssef Taghi zei dat hij foto’s maakte van opdrachten die Ridouan op zijn notitieblok had geschreven. Die opdrachten schreef hij later dan over en hij appte die vervolgens door aan een tussenpersoon met een bepaald telefoonnummer. Hij wilde niet zeggen aan wie, niets over bijnamen of namen, noch over de app die hij gebruikte en evenmin hoe hij aan het telefoonnummer kwam.

‘Waarom schreef u die notities van Taghi zelf nog over?’, vroeg een rechter.
‘Ik gaf het niet één-op-één door’, zei Youssef. Op deze manier kon hij zaken weglaten, zaken die hij niet wilde doorgeven, zei hij tegen de rechtbank. Of dingen vertragen. Hij zegt dat hij niets wilde doorgeven dat concreet mensen in gevaar zou kunnen brengen.

Plan C

Het Openbaar Ministerie denkt dat als “Plan Bios” (de gewelddadige ontsnapping) niet zou lukken “Plan C” zou moeten worden uitgevoerd. Ridouan Taghi zou vier namen van EBI-medewerkers doorgeven waarvan vervolgens een plat contact bij de Belastingdienst de adresgegevens zou achterhalen. Deze personen zouden dan gegijzeld moeten worden en Ridouan bij wijze van losgeld vrijgelaten.

Dat plan zelf zegt Youssef niks, zei hij. Hij zei wel: ‘’Ik heb die namen niet doorgegeven’. Ridouan drong daar op aan: ‘belangrijk, belangrijk’, zou hij hebben opgeschreven. Later schreef hij aan Youssef: ‘Haha je hebt die namen niet doorgegeven’ Youssef zei te hebben geantwoord: ‘ik heb letterlijk alles overgenomen’.

De oudste rechter merkte op dat uit informatie op de iPad van Youssef kan blijken dat mensen buiten wisten dat er namen zouden worden doorgegeven. ‘Hoe kan dat dan?’, vroeg ze.

Youssef Taghi zei dat niet te weten. ‘Ik heb verder niks hierover doorgegeven’, zei hij.

Eerder heeft zijn advocaat André Seebregts gesteld dat Ridouan kennelijk nog andere manieren had om te communiceren met de buitenwereld.

‘Echte pro’s’

De voorzitter hield Youssef Taghi uitspraken van hem voor die de recherche tijdens bezoeken aan Ridouan registreerde, zoals ‘heb je vertrouwen in Bios? Is het goed geregeld?’ Ja, knikte Ridouan, aldus de politie.

‘Waarom stelt u die vraag?’, vroeg de voorzitter. ‘En waarom spreekt u tegen Ridouan over ‘professionals’ die nodig zijn of ‘echte pro’s geen jongens die overval plegen’. Of: ‘Er had al een blauwdruk moeten liggen’.

‘Dan lijkt het erop dat u meedenkt’, zei ze.

Het was meepraten en proberen te vertragen, of Ridouan te laten twijfelen en op andere gedachten te brengen, zei Youssef, ‘opstapjes om ervan af te komen.’

Er is geen twijfel over dat Youssef Taghi boodschappen overbracht voor zijn neef tegen wie het Openbaar Ministerie al levenslang heeft geëist. De beantwoording van de vraag of Youssef Taghi ook deel uitmaakte van een moorddadige criminele organisatie zal bepalen of hij een lange of slechts een korte celstraf krijgt.

Voor wat het waard is: Ridouan Taghi zelf ontkende ooit concrete plannen voor een ontsnapping te hebben gehad en nam het recentelijk als getuige op voor zijn neef: ‘Youssef maakte geen deel uit van de criminele organisatie’, zei Ridouan.

Zie:

Taghi: ‘Ik heb nooit een advocaat gevraagd om strafbare feiten over te brengen’