Minister belde met Turkije over Demmink

Minister van Justitie Ard van der Steur heeft afgelopen 30 juli persoonlijk gebeld met zijn Turkse ambtsgenoot over het onderzoek naar de van seksueel misbruik verdachte oud-topambtenaar Joris Demmink. Dat schrijft de minister in antwoord op Kamervragen van de Groep Bontes/Van Klaveren.

Aangiftes

De vragen werden gesteld na berichten dat de Turkse justitie vragen om rechtshulp uit Nederland in het onderzoek naar Demmink zou blokkeren. Een Nederlandse rechter-commissaris doet onderzoek naar aangiftes van seksueel misbruik door Demmink (dat in de jaren negentig zou hebben plaatsgevonden) van twee Turkse jongemannen.

Sepot

Van der Steur schrijft dat in Turkije de mogelijkheid tot uitvoering van de Nederlandse rechtshulpverzoeken in Turkije nog wordt ‘bestudeerd’. De Turkse autoriteiten hebben laten weten dat in Turkije een onherroepelijke sepotbeslissing is genomen ten aanzien van het feitencomplex rond Demmink waarover Nederland vragen heeft gesteld. Beantwoording van deze vragen zou strijdig kunnen zijn met het ne bis in idem-beginsel. Dat principe houdt in dat een verdachte niet tweemaal in verband met hetzelfde feit mag worden vervolgd.

Vrachtbaar

De rechter-commissaris bij de rechtbank Den Haag en het Openbaar Ministerie hebben zich volgens Van der Steur ‘maximaal ingespannen’ om uitvoering te verkrijgen van de indiende rechtshulpverzoeken. Van der Steur zelf belde op 30 juli met zijn Turkse ambtgenoot over de kwestie om het belang van de uitvoering toe te lichten. Volgens Van der Steur was dat een ‘ vruchtbaar gesprek’. Overigens ontkenden de Turken dit voorjaar al dat niet werd meegewerkt aan het Nederlandse rechtshulpverzoek.

Zie ook:

Kosten Demmink hoger dan gemeld aan Kamer

Advocaat Demmink krijgt waarschuwing

Advocaat wil Opstelten, Teeven en Demmink horen

Justitie: 120.000 voor verdediging Demmink