Advocaat Bouchikhi vrijgepleit van lekken naar organisatie Taghi

De deken van de Orde van Advocaten in Midden-Nederland heeft geen bewijs gevonden dat de Utrechtse advocaat Yassine Bouchikhi vertrouwelijke informatie heeft gelekt naar de organisatie van Ridouan Taghi. Dat schrijft NRC.

In een proces-verbaal dat werd opgemaakt door de landelijke recherche en in augustus 2020 aan het Marengo-dossier werd toegevoegd, staat dat advocaten uit het onderzoek 26Koper in 2015 voortdurend gevoelige informatie hebben doorgespeeld aan de organisatie van Ridouan Taghi. Deze informatie kwam uit strafdossiers die nog geheim moesten blijven.

Commotie

Het zou gaan om advocaten van het kantoor van Ficq Advocaten, maar ook Khalid Kasem en Yassine Bouchikhi werden genoemd als advocaten, die vertrouwelijke informatie zouden hebben gedeeld met derden. Dit alles leidde tot grote commotie bij de betrokken advocaten en de advocatuur.

Onderzoek

Omdat ook Bouchikhi door het OM werd genoemd, startte de deken van de Orde van Advocaten een onderzoek. Deken Bas Le Large zegt dat op basis daarvan nu duidelijk is geworden dat het OM niet vast kon stellen dat Bouchikhi heeft gelekt. Ook uit onderzoek naar mogelijke contante betalingen aan de advocaat is niets verdachts naar voren gekomen.

26Koper

In februari dit jaar pleitte de deken Khalid Kasem van het kantoor De Vries & Kasem vrij van het lekken van informatie in het onderzoek 26Koper. Ook oordeelde de Orde dat Christian Flokstra en Leon van Kleef van Ficq Advocaten niet tuchtrechtelijk verwijtbaar hadden gehandeld in de zaak-Taghi.

‘Naam beschadigd’

Volgens deken Le Large was het beter geweest als het OM de verdenking van de betrokken advocaten binnenskamers had besproken met de betrokken dekens, die dan onderzoek hadden kunnen doen. Le Large zegt tegen NRC dat hij hoopt dat het OM een volgende keer anders zal omgaan met gevoelige informatie over advocaten. ‘De naam van advocaat Bouchikhi is ten onrechte beschadigd. Dat is voor hem persoonlijk heel pijnlijk en het heeft hem zakelijk ook schade opgeleverd. Hij heeft cliënten verloren.’

Zie ook:

Openbaar Ministerie brengt lekken door advocaten in verband met liquidatie