Advocaten dreigend: ‘zo kan het niet verder’

‘Zo kan het niet verder’. Dat was de eerste zin van het betoog van advocaat Nico Meijering donderdagochtend in het liquidatieproces Marengo, waar Ridouan Taghi en 16 medeverdachten terechtstaan. De strekking van de boodschap van Meijering en zijn collega Christian Flokstra was kristalhelder: als de rechtbank geen stelling neemt, en het handelen van het Openbaar Ministerie niet diepgaand onderzoekt, dan legt het kantoor de verdediging neer.

Door Wim van de Pol

De advocaten van het kantoor Ficq & Partners zitten in zwaar weer. Eerst lekte een proces-verbaal uit waarin de politie suggereerde dat hun advocaten informatie uit het 26Koper-onderzoek zouden lekken naar Ridouan Taghi, terwijl verdachten in beperkingen zaten. Daarna legde een officier van justitie op een openbare zitting een verband tussen de liquidatie (in 2015) van spy-shop medewerker Ronald Bakker en dat doorspelen van informatie.

Toen werd Leon van Kleef, advocaat van Richard “Rico” R., – in dat dossier – in verband gebracht met ongeoorloofd doorspelen van informatie. En ten slotte lekte vorige week uit dat Van Kleef en Meijering enige jaren geleden in Nederland en Dubai zeker vijf dagen waren geobserveerd. Volgens het Openbaar Ministerie was dat om achter de mogelijke verblijfplaats van Ridouan Taghi te komen.

Het kantoor wraakte bovendien recent de twee rechters-commissaris in Marengo. Volgens Meijering omdat zij de integriteit van Meijering hebben aangetast. Meijering: ‘zonder enige grond werd gesteld dat ik (…) een volstrekt gebrek aan respect voor de beslissingen van de RC, maar ook voor de veiligheidsbelangen van de kring rondom de kroongetuige zou hebben.’

De inzet van de advocaten is dreigend. Want als het kantoor de verdediging neerlegt dat kan het proces jaren vertraging oplopen. Dan moet immers een aantal nieuwe advocaten worden gezocht die zich helemaal moeten inlezen over de schokkende liquidatie-serie waarvan onder meer de broers Saïd en Mohamed Razzouki van worden verdacht.

Nieuwe normaal?

‘Is dit werkelijk het nieuwe normaal?’, vroeg Meijering aan Openbaar Ministerie en rechtbank. ‘De bodem is bereikt’.

Als de rechtbank nu niet van zich laat horen en stelt dat dit handelen van het Openbaar Ministerie niet normaal en laakbaar is dan kunnen hij en zijn collega’s niet verder, aldus Meijering. Het werken als advocaat is hen dan onmogelijk gemaakt, omdat de advocaten een soort verdachte zijn geworden.

‘Er zal dus helderheid dienen te komen. Van het OM hebben wij niets meer te verwachten. Het is te persoonlijk geworden’, zei Meijering. Flokstra zei: ‘helder is dat deze verdediging het werken in deze zaak feitelijk onmogelijk wordt gemaakt en dat daarmee de verdedigingsbelangen van onze cliënten ernstig worden geschaad.’

Selectief

De advocaten hadden uitstel gevraagd om zich voor te kunnen bereiden op de aantijgingen van het Openbaar Ministerie. Ze gingen er donderdag voorzover mogelijk inhoudelijk op in. Volgens hen is de politie in het proces-verbaal over de pgp-chats uit 26Koper, dat naar drie grote media werd gelekt, heel selectief geweest. Berichtjes waaruit blijkt dat de advocaten juist níet bereid waren informatie te lekken zijn weggelaten, aldus Flokstra. In de tijd dat de berichtjes werden verstuurd was regelmatig sprake van de rol van advocaat Meijering. Dat was opmerkelijk. Volgens Flokstra ‘had het OM kunnen weten’ dat Meijering geen rol kon spelen omdat hij die periode met vakantie was. Verder wezen ze op corrupte contacten die ook verantwoordelijk kunnen zijn van lekken van informatie.

De advocaten zeggen op de berichten zelf – en op de gebruikte e-mail-adressen van de pgp’s – niet in te kunnen gaan omdat dit het het belang van cliënten kan schaden, en de vertrouwelijkheid tussen cliënt en advocaat met voeten treedt. Ze kunnen zich dus moeilijk inhoudelijk verdedigen.

Het Openbaar Ministerie heeft aangevoerd dat het belangrijk was om het 26Koper proces-verbaal op te stellen omdat een suggestie over lekken van informatie door kroongetuige Nabil B. moest worden geverifieerd.

Nico Meijering betoogde dat er überhaupt geen sprake is geweest van enige verificatie als het gaat om handelen van de advocaten. De kroongetuige had namelijk alleen een vage suggestie gedaan en geen enkele concrete beschuldiging. Volgens Meijering was er niks te verifiëren. (tekst gaat verder onder reclame)

Hoofdofficier

Flokstra vroeg om het horen als getuige van de hoofdofficier van het landelijk parket omdat hij wil nagaan welke regie er de afgelopen weken is geweest bij het naar buiten brengen van informatie over de advocaten. Flokstra liet noteren dat het Openbaar Ministerie ‘het frame’ over de advocaten weloverwogen en in samenhang naar buiten heeft gebracht. Hij noemde dat schokkend en zei dat er ‘sterke aanwijzingen’ zijn dat bij het OM van ‘ongerechtvaardigde motieven sprake is geweest.’

Ook wil hij dat de verbalisant die het beruchte “lek-proces-verbaal” heeft opgesteld en de teamleider van het 26Marengo-onderzoek als getuige komen vertellen over de kwestie.

De advocaten denken dat de gewraakte informatie naar buiten is gebracht om de aandacht af te leiden van het feit dat kroongetuige Nabil B. onder ede blijkt te hebben gelogen.

Dubai

Wat betreft de observatie in Dubai zei Meijering dat die ‘een diepe inbreuk’ heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van hem en zijn collega Van Kleef. Ze verbleven vijf dagen en vier nachten in Dubai. Volgens Meijering was het geen korte politie-observatie, wat het OM heeft gesteld. Meijering: ‘Vaststaat dat er opsporingsbevoegdheden zijn ingezet op advocaten. Meer in het bijzonder op een advocaat die al geruime tijd actief was in het Marengo-proces.’

Hij wees erop dat het OM over de Dubai-actie geen melding heeft gemaakt aan de rechter-commissaris. Door een lek naar het Algemeen Dagblad kwam de observatie uit. Vrij naar premier Mark Rutte sprak Meijering: ‘je blijft met je poten van advocaten af’. Volgens hem toont het handelen van het Openbaar Ministerie aan dat er sprake is van ‘een crisis in de opsporing.’ Dat is een gevleugelde uitdrukking die Maarten van Traa gebruikte over het handelen van politie en justitie dat leidde tot de IRT-affaire in de jaren negentig.

Meijering wil onder meer de toenmalig liaison-officier in Dubai als getuige horen. Er zijn ook nog belangrijke vragen onbeantwoord, bijvoorbeeld of erover een rechtshulpverzoek naar Dubai is gegaan en welke informatie met de Emiraten is gedeeld, en welke informatie vanuit Dubai naar Nederland is gegaan. Ook rijst de vraag welke vergaande opsporingsmiddelen nog meer op advocaten zijn ingezet.

Volgende week is een ingelaste zitting gepland.

Zie ook:

Wie legt de grens voor de opsporing in een rechtsstaat? (COLUMN)

Politie volgde advocaten tijdens klopjacht op Taghi (UPDATE1)

Advocaten Marengo-proces wraken rechter-commissaris

Taghi niet berecht voor Amersfoortse liquidaties