‘Antwerpen doorvoerhaven voor de Nederlanders’

Het zijn Nederlandse opdrachtgevers die de grote cocaïnetransporten West-Europa laten binnenkomen. Ze gebruiken daarvoor de havens van Rotterdam, Antwerpen en Hamburg al naar gelang het uitkomt. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van de Antwerpse federale gerechtelijke politie.

Door @Wim van de Pol

Het rapport dat Crimesite heeft ingezien is van de Antwerpse hoofdcommissaris Stanny De Vlieger en dateert van 29 augustus. Donderdag werd erover gesproken tijdens een topoverleg van overheidsdiensten en ministers in Antwerpen.

Het achterliggende probleem is de hoge opbrengst van de cocaïne. Hoewel de prijs de afgelopen jaren onder druk staat (en zelfs is gedaald) blijft Antwerpen jaarlijks ter waarde van honderden miljoenen aan handel aantrekken. Zoveel lopen de gemiddelde prijzen in Zuid Amerika en Antwerpen uitéén. Groothandelsprijzen liggen in Zuid-Amerika tussen 800 en 1.000 per kilo en in Antwerpen tussen 21.000 en 25.000 euro per kilo.

Eigenlijke organisatoren

De Vlieger schrijft dat ‘het merendeel van de eigenlijke organisatoren van de invoer’ van de cocaïne zich in Nederland bevindt.

Hoofdzakelijk kunnen we dus stellen dat de Antwerpse haven instaat voor de doorvoer van de geïmporteerde cocaïne richting Nederland.

Daaraan is overigens wel langzaam verandering aan het komen, schat de Antwerpse politie in. Antwerpse netwerken gaan ook meedoen. Dat komt doordat het “uithalen” van cocaïne uit de containers of bedrijven op de kaaien moeilijker is geworden. De beveiliging is beter.

Jaren geleden waren het de eigenlijke criminele netwerken die hun eigen ‘mannetjes’ stuurden om b.v. op de kaai de cocaïne uit de lading te halen. Nu, met een strak georganiseerde ISPS-beveiliging en de volledig nieuwe havenontwikkeling op sterk extern beveiligde terminals, kan de cocaïnelading eigenlijk moeilijk bereikt worden zonder de tussenkomst van haven gerelateerd personeel. Het zijn deze facilitatoren, regulier werkzaam in de havensector, die ervoor instaan dat de juiste lading op de juiste manier vanuit de haven getransporteerd wordt naar de plaats van bestemming.

Uithalen is specialistischer werk geworden. Groepen kunnen zich daardoor beter in de markt zetten. En dat brengt met zich met dat ze ook vaker samen met de organisatoren instappen in de handel. Daarmee doelt het rapport op groepen als de Mixers en de Turtles.

Geweld

De autoriteiten in Antwerpen signaleren een toename van het geweld rond de cocaïne importen. Het Antwerpse rapport ziet de oorzaak daarvan in de steeds groter wordende hoeveelheden die per transport worden ingevoerd. De financiële belangen nemen hierdoor toe, met soms rips en liquidaties als gevolg.

Vroeger spraken we gemiddeld van zo’n 60 à 100 kilogram. Momenteel is het gemiddeld gewicht van een lading meer dan 600 kilogram met geregeld ladingen van meer dan een ton.

Groot probleem

De Antwerpse politie ziet een groot probleem in de infiltratie van de drugshandel op alle niveaus in de particuliere havenbedrijven. De politie zegt geen vat te krijgen op het toezicht van welke personen en ploegen worden ingezet op gevoelige kaaien. Die bedrijven zijn essentieel voor de importeurs. De havenbedrijven zelf krijgen ook moeilijk vat op de personen die de containers afhandelen door de ‘aparte regelgeving’.

Daar komt bij dat personen met een strafblad of een verleden toch steeds weer op gevoelige kaaien kunnen werken.

Verbetering

De samenwerking met de Nederlandse politie en justitie werd in Antwerpen jaren terug als ‘problematisch omschreven’. Tegenwoordig is er sprake van:

een enorme verbetering met een correcte inleving van de Nederlandse collega’s dat de ‘Antwerpse’ scène veelal een Nederlands verlengstuk in het onderzoek moet kennen. Samen met de Nederlandse politie werd daartoe de projectstructuur ‘Kerngroep cocaïnestromen’ opgezet.

Probleem blijft volgens het rapport dat er in Nederland kennelijk te weinig capaciteit voor bestrijding van cokehandel kan worden vrijgemaakt.

De Belgen voeren dit najaar overleg over samenwerking met de collega’s van de Braziliaanse federale politie om te praten over de link tussen de haven van Santos en de haven van Antwerpen. Ook met andere Zuid-Amerikaanse diensten en met de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Administration) zal nader overleg worden gevoerd.