‘Beoordeling inval kantoor advocaat Taghi niet volgens de regels’ (UPDATE)

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad vindt dat de rechtbank een politie-inval op het kantoor en woonhuis van advocaat Youssef Taghi niet volgens de regels heeft beoordeeld en herroept een beslissing van de rechtbank hierover. De inbeslagnames in het kantoorpand en de woning van de advocaat hadden mogelijk niet mogen plaatsvinden. Voor invallen en doorzoekingen bij advocaten gelden speciale regels omdat zij geheimhouders zijn. Advocaat-generaal Taru Spronken vindt dat de rechter-commissaris apart had moeten beoordelen in hoeverre de stukken en gegevens zouden kunnen bijdragen aan de waarheidsvinding van de feiten waarop de verdenking ziet. De neef van Ridouan Taghi wordt ervan verdacht zijn positie als advocaat te hebben misbruikt om in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught een ontsnapping van Ridouan te hebben helpen voorbereiden.

iPad

Op 7 oktober 2021 werd Youssef Taghi in de EBI gearresteerd. De rechter-commissaris gaf op vordering van het Openbaar Ministerie toestemming om de cel en verblijfsruimten van Ridouan Taghi te doorzoeken en om met spoed de notitieblokken van de advocaat Taghi, en ook diens iPad, door de recherche te laten doorzoeken. Dat mag in principe niet gebeuren behalve als ‘zeer uitzonderlijke omstandigheden’ van toepassing zijn en het opsporingsbelang dat vergt. Een klaagschrift hierover werd door de rechtbank afgewezen. Advocaat Niels van Schaik had hierover cassatie ingediend bij de Hoge Raad.

Voor wat betreft de iPad en de notitieblokken heeft de rechtbank zich volgens de advocaat-generaal op voldoende door het Openbaar Ministerie ingevoerde stukken met informatie en verdenkingen kunnen baseren.

Woonhuis

Dat geld niet voor de invallen in het woonhuis en het kantoor van Taghi. Ook over die inbeslagnames had Youssef Taghi een klaagschrift ingediend bij de rechtbank, dat de rechtbank eveneens afwees, ook hierover was cassatie ingediend.

In de woning van Youssef Taghi zijn onder andere een Apple-laptop, een fototoestel, een Apple-computer, een Alca-telefoon, Google Pixel-telefoon, Apple iPad, Apple iPhone en een stick van Scandisk 16GB door de recherche meegenomen. In het kantoor ging het om een computer, twee telefoons en een losse simkaart. In een voormalig kantoor om een usb-stick, en in een auto om een iPhone, ‘een vermoedelijke iPhone’, een bruine tas met daarin een Apple Tablet, een Nokia telefoon en papiersnippers.

De rechtbank heeft geen concrete vaststellingen gedaan over welke goederen precies wanneer en waar in beslag zijn genomen en op welke voorwerpen het beklag van de advocaat ziet. De inhoud van de gegevensdragers is niet bekend. Of de inhoud betrekking heeft op andere cliënten van Taghi of op de verdenkingen was onbekend.

Waarborg

De Hoge Raad heeft eerder bepaald dat een inbreuk op het verschoningsrecht van een advocaat niet verder mag gaan dan strikt nodig is voor het aan het licht brengen van de waarheid over een verdenking. Volgens de advocaat-generaal betekent dit dat de rechter-commissaris had moeten beoordelen in hoeverre de stukken en gegevens van de advocaat zouden kunnen bijdragen aan de waarheidsvinding van de feiten waarop de verdenking ziet. Daarover is geen proces-verbaal opgesteld.

Advocaat-generaal Spronken:

De rechtbank heeft kennelijk de waarborg uit het oog verloren dat eerst zorgvuldig door de rechter-commissaris zal moeten worden onderzocht in hoeverre de doorbreking van het verschoningsrecht in het belang van de waarheidsvinding strikt noodzakelijk is, waarbij ook de belangen van andere cliënten van de klager (die niets met het strafrechtelijk onderzoek en de verdenking te maken hebben) moeten worden gewaarborgd.

De zaak moet nu bekeken worden door de Hoge Raad, die volgt meestal het advies van de advocaat-generaal. Als de Hoge Raad tot hetzelfde oordeel komt wordt de zaak terugverwezen naar de rechtbank die de zaak op het bestaande klaagschrift opnieuw moet behandelen.

Zie de conclusie van Spronken.

Zie ook:

Advocaat Youssef Taghi over EBI-zaak: ‘Angst, bang om te zeggen’

Ridouan Taghi ontkent maken van gewelddadige ontsnappingsplannen

‘Taghi werkte aan drie ontsnappingsplannen’