Commissie: geen bewijs voor omkoping

De commissie die onderzoek deed naar het exorbitante uitgavenpatroon van de centrale ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie en dat van de voorzitter Frank Giltay heeft geen hard bewijs gevonden voor omkoping (‘gekochte besluitvorming’). Dat meldt Eenvandaag.

Geen bewijs

De Commissie Ruys brengt later deze dinsdag zijn onderzoeksrapport uit en overhandigt dat aan minister Blok van Justitie. Volgens de bronnen van EenVandaag is er geen bewijs gevonden dat oud-korpschef Gerard Bouman de belangrijkste beslissingen van de centrale ondernemingsraad van de Nationale Politie (COR) heeft beïnvloed, bijvoorbeeld door ruimhartige verstrekking van declaratiemogelijkheden aan COR voorzitter Frank Giltay. Ook de wijze waarop Bouman omging met de uitgaven van de COR wijst volgens de commissie niet op corruptie.

Salarisverhoging

COR-voorzitter Frank Giltay spendeerde tienduizenden euro’s aan dure feestjes, reizen, diners en dubieuze creditcardopnames. Zo overnachtten zij met partners in het Amstelhotel in Amsterdam.

De commissie velt niettemin een hard oordeel over zowel COR voorzitter Frank Giltay als de recent overleden oud-korpschef Gerard Bouman. De inmiddels ontslagen Giltay is op zijn minst onzorgvuldig omgegaan met publiek geld en heeft zich daarvoor onvoldoende verantwoord.

De commissie veroordeelt ook het handelen van wijlen korpschef Bouman, die onprofessioneel en ongepast heeft gehandeld. Hij verschafte Giltay een persoonlijke lening van 4000 euro en kende hem een salarisverhoging toe die volgens de commissie niet had mogen plaatsvinden.

Geen toezicht

De commissie zegt dat bij de totstandkoming van de Nationale Politie door tijdsdruk financieel beheer en controle geen prioriteit hadden. Het budget van de COR is sinds 2012 steeds overschreden. Bouman en de voormalige directeur Korpsstaf hebben onvoldoende krachtig opgetreden tegen de overschrijdingen. Zij oefenden geen adequaat toezicht uit op de uitgaven van de COR en sprongen onzorgvuldig om met publiek geld.

Er loopt ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak.

De laatste berichten over de zaak:

Ontslag voor Frank Giltay

‘Ondernemingsraad twee dagen in Amstel Hotel’

‘Korpschef leende Giltay duizenden euro’s’