Forse strafvermindering voor Trefpunt-verdachte

In hoger beroep is de straf van Eindhovenaar Leon M. (52) in een grote xtc-zaak van 54 maanden naar 26 maanden gegaan. Oorzaak: Leon M. was aanvankelijk ten onrechte als verdachte aangemerkt

NN523

Onderzoek Trefpunt draaide om de vele bezoekers van het bedrijf Party King in Best, die daar samenkwamen om productie en handel in drugs te bespreken. Op 2 december 2015 maakte de politie daar heimelijk opnames van gesprekken die duidelijk de productie van en handel in synthetische drugs tot onderwerp hadden. Een van de gespreksdeelnemers werd aanvankelijk aangeduid als NN523.

Daarna werd Leon M. als deze persoon geïdentificeerd aan de hand van een foto van personen die het pand binnen zouden zijn gegaan. Ook zijn stem werd herkend, aan de hand van andere gesprekken, door een verbalisant van de politie.

Garage en loods

Op grond daarvan werden in in april 2016 invallen gedaan in een garage en een loods in Eindhoven waar duizenden liters grondstoffen, drugs en een lab aanwezig waren. M. zei dat hij de panden had verhuurd en het vermoeden had gehad dat het niet koosjer was.

Camerabeelden

Al tijdens het eerste verhoor, kwam aan de hand van herbeluistering van het belastende gesprek, vast te staan dat M. daaraan helemaal niet had deelgenomen, en dus ten onrechte als een verdachte was aangemerkt. De politie maakte daaromtrent snel een herstel-proces-verbaal.

Eén van de Trefpunt-rechercheurs had al eerder, in een ander onderzoek, de stem van M. beluisterd en herkend. De politie liet na om deze rechercheur te betrekken bij het identificeren van de gespreksdeelnemers op 2 december.

Bovendien bleek de foto, aan de hand waarvan de bezoeker werd herkend als Leon M. niet genomen te zijn op de bewuste dag van 2 december. Leon M bezocht de Party King sporadisch en de foto bleek van een andere datum.
Overigens was Leon M die 2e december wel in één van de ruimten van de Party King aanwezig. Maar de politie verzuimde om aan de hand van (wél relevante) camerabeelden vast te stellen hoeveel personen daar nog méér waren (en –wél- aan dat gesprek deelnamen).

Onzorgvuldig

Voor zijn advocaat Bert de Rooij was dat reden om het gerechtshof te vragen het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren, wegens grove vormfouten. De Rooij: ‘M. werd ten onrechte en zeer lichtvaardig, dus onnodig, als verdachte aangemerkt.’

Het hof ziet – anders dan de rechtbank – eveneens deze ernstige vormfout, en noemt het optreden van de politie ‘onzorgvuldig’. Het hof vindt dat de verificatieslag eerder had kunnen worden genaakt. Maar de conclusie dat de politie ‘doelbewust of met grove veronachtzaming van verdachtes belangen tekort is gedaan’ is niet gerechtvaardigd, vindt het hof. En daarom blijft de zaak als geheel wel overeind.

Anders dan de rechtbank sprak het hof Leon M. vrij voor het produceren van amfetamine en MDMA, zodat alleen het voorhanden hebben van een hoeveelheid synthetische drugs en van productiemiddelen resteerde. Dat was reden voor het hof om de straf te verlagen tot 30 maanden. De onzorgvuldigheden van de politie leveren Leon M. nog eens een strafkorting van vier maanden op, zodat 26 maanden resteren.

Leon M werd nog vrijdagmiddag onmiddellijk in vrijheid gesteld omdat hij zijn straf inmiddels in voorarrest geheel had ondergaan.

Andere berichten over de Trefpunt-zaak:

Beloning voor tip in moordzaak Trefpunt-verdachte

Janus van Wesenbeeck wil tv-serie tegenhouden

Ontsleutelde PGP-berichten in operatie Trefpunt

Dode in auto waarschijnlijk verdachte Trefpunt (UPDATE)

Hoofdverdachten Party King-zaak op vrije voeten