Gemeente mocht gokhallen Wallen niet verbieden

Gemeente mocht gokhallen Wallen niet verbieden

Twee roemruchte speelhallen op de Amsterdamse Wallen mogen niet via een nieuw bestemmingsplan van de gemeente Amsterdam worden verboden. Dat heeft de Raad van State deze week besloten. Eigenaar van die bedrijven is een voormalige medeverdachte van Willem Holleeder, Marcel Kaatee, die nu opnieuw voor bijna hetzelfde feit terechtstaat: ‘het witwassen van de Wallen-panden’.

Door @Wim van de Pol

Kaatee werd in 2009 in het Kolbak-proces integraal vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie, afpersing en witwassen, onder meer van de Wallen-panden, maar moest vervolgens van de gemeente Amsterdam zijn gokhallen toch sluiten, omdat die via Jan-Dirk Paarlberg met crimineel (Heineken)geld van Holleeder zouden zijn gefinancierd. Of Kaatee hier wel of niet van op de hoogte was vond het College van Beroep voor het bedrijfsleven niet van belang voor de uitspraak.

Vergunning

In 2012 moest Kaatee zijn gokhallen op de Molensteeg en de Oudezijds Achterburgwal sluiten, vanwege de hiervoor genoemde financiering van Paarlberg met gelden van Holleeder. Kaatee probeert sinds de sluiting de bedrijven te verkopen aan een andere exploitant, maar ook aan hem wil de gemeente geen vergunning verlenen.

Andere weg

De gemeente probeert de exploitatie van de gokhallen behalve via de wet Bibob ook langs andere wegen te blokkeren. Na de sluiting van de hallen sloot een nieuw bestemmingsplan voor het Wallengebied de exploitatie van gokhallen op de twee adressen uit. Maar in 2014 werd dat plan gestuit door de Raad van State.

Nieuw plan

Op 13 juli 2022 stelde de Amsterdamse gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vast waarin het gebruik van Molensteeg 1 en Oudezijds Achterburgwal 30 als speelautomatenhal opnieuw werd verboden. Daartegen gingen Kaatee en de beoogde koper van de panden en bedrijven in beroep bij de Raad van State.

Nieuw argument

De gemeente meende bij de tweede poging om de bestemming te verbieden een nieuw argument te hebben. In 2021 had de burgemeester de nog steeds lopende vergunningsaanvraag “buiten behandeling gesteld”. Dat besluit was gegrond op het gegeven dat er tegen Kaatee een nieuw strafrechtelijk onderzoek was ingesteld door het Openbaar Ministerie waarbij beslag was gelegd op de panden waarin de gokhallen zijn gevestigd.

Dat onderzoek tegen Kaatee werd gestart nadat de rechtbank in 2019 in het Holleeder-proces in het vonnis aantekende dat de gokhallen feitelijk van Willem Holleeder zijn. Kaatee werd vervolgens in een gesprek met een officier van justitie voor een rare keuze gesteld. Hij kon ofwel verklaren dat de gokhallen in werkelijkheid van Holleeder zijn, ofwel opnieuw verdachte worden van witwassen.

Kaatee is van mening dat de gokhallen van hem zijn, dus weigerde hij de in zijn ogen valse verklaring af te leggen. Daarom loopt er nu weer een rechtszaak tegen hem. In dat strafrechtelijk onderzoek is beslag gelegd op de gokpanden, wat voor burgemeester Halsema aanleiding was om de vergunningsaanvraag van nieuwe exploitant buiten behandeling te stellen. Kaatee schrijft hierover in zijn blog:

De burgemeester moet na de buitenbehandelingstelling hebben gedacht: nu er door mijn toedoen geen vergunningaanvragen meer in behandeling zijn voor het gebruik van de panden zoals in 2014, kan dat argument niet meer worden tegengeworpen. Ik kan een nieuwe poging wagen om een speelhalverbod in die panden uit te vaardigen. Er is hiervoor alleen nog een bestemmingsplan nodig.

Maar de Raad van State is het dus niet met de gemeente eens.

Getouwtrek

Het juridisch getouwtrek over het voortbestaan van de gokhallen op de Wallen is hiermee nog niet gedaan. De beoogde koper van de bedrijven en het vastgoed won namelijk op 19 december 2022 bij de rechtbank een bezwaarprocedure tegen de burgemeester wegens het buiten behandeling stellen van zijn vergunningsaanvraag.

Tegen deze uitspraak van de rechtbank is burgemeester Femke Halsema op haar beurt weer in beroep gegaan bij de Raad van State. Wanneer dat inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend.

Lees veel meer over het gedoe rond de gokhallen en de geschiedenis van het Heineken-losgeld in het boek:

Zie ook:

Veertig jaar zoeken: waar is dat verdomde Heineken-geld?