Gesprekken “Moppie” R. met advocaten afgeluisterd (UPDATE)

Er zijn duizenden telefoongesprekken van gedetineerden met hun advocaat opgenomen en afgeluisterd. Dat heeft de Nederlandse Orde van Advocaten naar buiten gebracht. De Orde kreeg vorige week een tip van een strafrechtadvocaat dat er een telefoongesprek met een cliënt zou zijn afgeluisterd. Dit zou onmogelijk moeten zijn.

Telio

Alle advocaten hebben al hun telefoonnummers laten registreren in een nummerherkenningssysteem waardoor deze nummers zouden moeten worden afgeschermd.

De gesprekken zijn opgenomen en daarnaast ook afgeluisterd door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De Orde heeft dat doorgegeven aan de DJI en de Duitse telefoonprovider die alle gesprekken van gedetineerden in Nederlandse PI’s regelt, Telio. Deze fouten bleken niet eerder te zijn gesignaleerd door Telio of DJI.

Moppie

De gedetineerde die het ontdekte was de levenslang gestrafte Mohamed “Moppie” R.. Dat kwam doordat hij vanaf een telefoon van de penitentiaire inrichting in Vught bloemen voor een vriendin had besteld voor diens verjaardag. Hierover werd rapport opgemaakt omdat dit niet is toegestaan met een bajestelefoon. R. kreeg toen inzage in zijn lijst van gebelde nummers. Hierop zag hij allerlei nummers van advocaten staan, zoals die van zijn advocaten Fébe Schoolderman en Jan-Hein Kuijpers. Normaal moeten die gesprekken op zo’n lijst staan aangeduid met kruisjes. R. nam hierna de proef op de som en belde ook met andere strafadvocaten zoals Nico Meijering en Inez Weski. Ook die nummers bleken daarna op zijn contactenlijst gewoon te zijn geregistreerd.

Advocaat Jan-Hein Kuijpers: ‘in ons geval ging het om allerlei nummers. Die van de kantoren in Den Bosch en Amsterdam maar ook om de gsm-nummers.’

Programmeerfout

Volgens de Orde van Advocaten is uit een eerste onderzoek van Telio gebleken dat het om een programmeerfout gaat. Toen duidelijk was waar de fout zat zou die afgelopen maandag binnen een uur zijn hersteld door Telio. Als gevolg van deze programmeerfout zouden sinds 2017 circa 3000 gesprekken zijn opgenomen. Inmiddels zijn deze gesprekken allemaal door Telio gewist. Over het aantal gesprekken in de periode van 2013 tot 2017 zijn op dit moment nog geen gegevens bekend. Ook is onbekend of er nog andere gesprekken zijn afgeluisterd en zo ja, hoeveel.

Niet tevreden

Advocaat Jan-Hein Kuijpers is niet tevreden met die kennelijk door Telio overgelegde gegevens. Hij zegt bij de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten aan te zullen dringen op een diepgaand onderzoek.

De minister voor Rechtsbescherming heeft woensdagmiddag toegezegd dat hij een onafhankelijk onderzoek naar de zaak zal laten instellen.

Eerdere berichten over bellen met Telio in de PI’s:

Anonieme belkaarten bajes verdwijnen (UPDATE)

Nummerherkenning in de bajes actief

Advocaten eisen opheldering minister

PI Lelystad wint geding om bajestelefoon