Holleeder-opname: winnaars en verliezers (UPDATE)

De Holleeder-zaak is een slagveld. Het maakt meer los dan welke andere zaak ook. Toch: als de kruitdampen zijn opgetrokken en het mediarumoer over de “Holleeder-tapes” is verstomd gaat de rechtszaak tegen Holleeder donderdag gewoon verder.

Door Wim van de Pol

Het Openbaar Ministerie begint deze week aan de strafeis tegen de (onder meer) van vijf moorden verdachte Willem Holleeder. Peter de Vries, de NRC en De Telegraaf vinden de opnames heel belangrijk. Vindt justitie de geluidsopname van net zo groot gewicht? Zo ja, waarom lieten de officieren die opnames op de vorige zitting dan niet afspelen?

Uit niets blijkt in de opname dat Holleeder moorden liet plegen (lees de transcriptie). Over een (mogelijk) driemanschap tussen Holleeder, Stanley Hillis en Dino Soerel komt eigenlijk niets naar voren komt dat we niet al wisten. Het zou kunnen dat het Openbaar Ministerie inschatte dat er sprake was van overdreven rumoer in de publiciteit, en relatief weinig ondersteunend bewijs voor de moordzaak.

Gespreksverbod

Dinsdag is door RTL bekend gemaakt dat de deken van de Orde van Advocaten aan de advocaten Stijn Franken (toen van Holleeder) en Bénédicte Ficq en Nico Meijering, van Dino Soerel, een spreekverbod over de kwestie heeft opgelegd. De deken onderzoekt namelijk of Ficq Holleeder heeft proberen aan te zetten tot meineed, en of Franken Holleeder en De Vries misbruik lieten maken van zijn geheimhouderstelefoon (die de politie niet mag afluisteren).

Toneelstuk

Spreekverbod of niet, Ficq & Partners heeft dinsdagmorgen een uitgebreide verklaring uit laten gaan over de kwestie. De Vries doet de werkelijkheid volgens hen ‘geweld aan’ door te suggereren dat advocaat Franken door Ficq zou zijn bedreigd. Dat blijkt nu juist niet uit de opname, aldus de advocaten. Soerel zelf is deze week overigens gehoord over de geluidsopname.

Wat betreft Holleeder, die is volgens Soerel’s advocaten helemaal niet ‘authentiek’ en voerde met De Vries een toneelstuk op:

Holleeder (die al jaren vast zat en zicht had op invrijheidstelling in januari 2012) was zeer bevreesd voor de verklaring van cliënt Soerel in de zaak Passage inhoudende dat Holleeder zijn naam bij diverse afpersingen had misbruikt. Astrid Holleeder heeft hierover meermalen zonneklaar verklaard. Wij verwijzen naar bijlage 2 met enkele daarin opgenomen uitspraken van Astrid Holleeder. Uit al haar verklaringen blijkt het spel dat Holleeder hier speelde en het feit dat de geluidsopname simpelweg bedoeld was om bij leven in te zetten indien Soerel Holleeder verder (wat betreft naammisbruik) zou belasten.

(tekst gaat verder onder de reclame)

Judas en de CIE

Holleeder zegt dat Astrid Holleeder hierover de werkelijkheid verdraait en in overeenstemming brengt met haar belastende verklaringen over een liegende en moordende Holleeder.

Wat Astrid Holleeder niet opschreef in haar boek Judas is dat zij ruim voordat het gesprek met De Vries plaatsvond (eind april 2011) al op de hoogte was van druk die er uit de hoek van Hillis en Soerel zou bestaan over het afleggen van verklaringen door Holleeder. Druk naar mensen uit de familie. En niet vanuit advocaat Franken. Dat speelde al in december 2010, voor de dood van Hillis in februari 2011. In maart 2011, dus voor de opname, vertelde Astrid Holleeder dit aan de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE) van de politie. In een getuigenverhoor in het Passage-proces zei ze dat ze dit op verzoek van haar broer heeft gedaan.

Een en ander onthulde Holleeder’s advocaat Sander Janssen op een zitting afgelopen januari.

Petten

In de ogen van de advocaten van Soerel is De Vries een matig journalist:

Hij is een bewezen slachtoffer van bedreiging door Holleeder, volgens het OM heeft Holleeder moordplannen beraamd op De Vries. De Vries is tevens getuige tégen Holleeder in de zaak Vandros. Tegelijkertijd opereert hij ook nog als journalist en/of deskundige in deze. Al die verschillende pettenverklaren wel waarom kan worden vastgesteld dat die laatste twee rollen hem bepaald niet passen en slecht afgaan.

Winnaar

Maar tot dusverre is Peter de Vries in ieder geval wat betreft de hoeveelheid publiciteit de winnaar.

En gezien het onderzoek van de deken en de negatieve publiciteit zijn de betrokken advocaten de verliezers.

In juli zal blijken wat rechters vinden van alle rumoer, en in hoeverre zij de opname belastend vinden voor Willem Holleeder.

Het is natuurlijk de vraag of Holleeder in het opgenomen gesprek de waarheid sprak. Hoe dan ook, zijn verhaal is gedetailleerd en het stemt tot in die details overheen met de vele verklaringen die hij recent in zijn zaak heeft afgelegd. En op een aantal punten stemt het ook overeen met informatie die de politie heeft uitgezocht, zoals de activiteiten van een medewerker van vastgoedinvesteerder Jan Dirk Paarlberg met geld van Stanley Hillis op Ibiza.

Zie ook:

Dit vertelde Holleeder aan Peter R. de Vries (#2)

Dit vertelde Holleeder aan Peter R. de Vries (#1 UPDATE)