Hoofdofficier legt verantwoordelijkheid beveiliging familie kroongetuige neer

De hoofdofficier van het parket Midden-Nederland treedt terug als leider van de “taskforce” die binnen het stelsel Bewaken en Beveiligen de familie van kroongetuige Nabil B. beveiligt. Een familielid van B. had vorige week aan hoofdofficier Rutger Jeuken een brief geschreven waarin ‘met klem’ wordt verzocht de verantwoordelijkheid over de beveiliging van de familie over te dragen. Crimesite heeft deze brief en het antwoord erop van de hoofdofficier ingezien.

Door @Wim van de Pol

Jeuken schrijft in antwoord op de brief van het familielid van de kroongetuige: ‘Het stelsel van Bewaken en Beveiligen voldoet niet en bij de uitvoering ervan zijn door het OM fouten gemaakt.’ Hij voegt eraan toe dat hij en het Openbaar Ministerie het ‘uiterst pijnlijk’ vinden dat de zorg van het OM niet heeft kunnen voorkomen dat de broer van de kroongetuige, diens advocaat Derk Wiersum en diens adviseur Peter R. de Vries zijn geliquideerd.

Jeuken schrijft verder dat de eerste publieke reactie van het Openbaar Ministerie tekort heeft geschoten en dat om die reden vorige week is besloten nog een extra publieke reactie te geven.

Niet meer veilig

Een familielid van kroongetuige Nabil B. had vorige week in reactie op het zeer kritische rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) in een brief aan de hoofdofficier geschreven dat de familie zich niet meer veilig voelt onder de regie van Rutger Jeuken die als hoofdofficier van justitie Midden-Nederland hun beveiliging aanstuurt.

In de brief staat:

Wij vrezen dat onder uw hoede en verantwoordelijkheid er wederom een onschuldig slachtoffer zal vallen. U draagt verantwoordelijkheid voor alle misstanden, incidenten en falende beveiliging die de afgelopen jaren hebben plaats gevonden rondom de beveiliging van familieleden van Reduan en de kroongetuige.

Het familielid stelt Jeuken verantwoordelijk voor het lekken (in 2021) van de naam van advocaat Royce de Vries, als advocaat van een aantal familieleden, aan journalist John van den Heuvel van de Telegraaf, die vervolgens de naam van Royce de Vries op de website van De Telegraaf naar buiten bracht. De brief:

Het had een bloedbad kunnen zijn bij het kantoor van Peter R.. Niet alleen familieleden en advocaten hadden slachtoffer kunnen zijn maar ook personeel van de Bewakingseenheid.

Bezoeken

Het familielied van Nabil B. ziet Jeuken ook als verantwoordelijke voor het niet beveiligen van bezoeken die familieleden aan Peter R. de Vries aflegden toen al bekend was dat die op een dodenlijst stond, en er al twee doden waren gevallen. Ook werden bezoeken van familieleden van de kroongetuige aan advocaat Derk Wiersum niet beveiligd.

Om deze redenen verzoek ik dan ook met klem de verantwoordelijkheid van de beveiliging zoals die thans is vormgegeven over te dragen aan een andere collega of instantie. Het is naar mijn mening helder dat u en uw parket Midden-Nederland niet langer de beveiliging van mij en mijn familieleden kunt en mag aansturen.

Het familielid tekent aan dat de politie – anders dan het Openbaar Ministerie – in het openbaar heeft getoond wél de blik naar binnen te willen richten om lering te trekken uit de ‘snoeiharde conclusies’ van het OVV-rapport.

Eén landelijk niveau

Hoofdofficier Jeuken schrijft in retour aan het familielid dat een belangrijke aanbeveling van de OVV is om het stelsel van Bewaken en Beveiligen centraal op één landelijk niveau te gaan organiseren, en dat het Openbaar Ministerie die aanbeveling ter harte neemt. De gezagsrol over het beveiligen komt dan buiten het Openbaar Ministerie te liggen:

Onder leiding van twee Hoofdofficieren zal er op korte termijn een transitieprogramma worden opgestart. Hierin zullen mijn taken als gezag over de veiligheidsmaatregelen voor u en uw familie worden overgedragen.

Jeuken schrijft verder bereid te zijn persoonlijk in gesprek te gaan met de familie over de huidige situatie. Het familielid van de kroongetuige had overigens in de brief benadrukt dat het standpunt van de familie door Jeuken niet persoonlijk zou moeten worden opgevat.

Vorige week eisten de advocaten van kroongetuige Nabil B. het vertrek van het hoofd van het Openbaar Ministerie Gerrit van der Burg.