In vijf PI’s worden mondkapjes gemaakt

Op dit moment worden in vijf penitentiaire inrichtingen mondkapjes geproduceerd, aldus minister Sander Dekker in antwoord op Kamervragen. In een paar inrichtingen worden voorbereidingen getroffen om mondkapjes te gaan produceren. Volgens de minister gaat arbeid in PI’s zoveel mogelijk door.

Voorlopige hechtenis

Daarbij worden de richtlijnen van het RIVM zoveel mogelijk gevolgd ten aanzien van afstand en hygiëne en groepsgroottes soms  ingeperkt. De bezetting van de gevangenissen en huizen van bewaring is momenteel lager dan normaal. Mensen in zeer beperkt beveiligde inrichtingen (ZBBI-ers) zijn buiten de inrichting allemaal voorzien van een enkelband, aldus de minister.

Volgens de minister is het juist dat gedetineerden die nog in afwachting zijn van het hoger beroep in de inrichting blijven op grond van voorlopige hechtenis. Crimesite berichtte daar eerder over naar aanleiding van de situatie in de PI in Dordrecht. Aan gedetineerden daar is gezegd dat ze naar huis zouden kunnen als ze hun lopende hoger beroep in zouden trekken. Volgens de minister is het aan de rechter voorbehouden om de voorlopige hechtenis op te heffen. In Dordrecht zitten nog drie ZBBI’ers tot april of mei vast.

Mondneusmaskers

Binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een centraal crisisteam ingericht, dat dagelijks overleg heeft met onder andere het RIVM en de centrale ondernemingsraad van DJI.

DJI-personeel valt onder de cruciale sectoren die Nederland tijdens de coronacrisis draaiend moeten houden. Dat houdt in dat zij kunnen blijven werken als hun partner besmet is. DJI heeft een aantal maatregelen getroffen om medewerkers en gedetineerden  te beschermen tegen besmetting en de veiligheid in de inrichting te waarborgen. Medewerkers die gedetineerden verzorgen die mogelijk besmet zijn krijgen minimaal een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen.

Meerpersoonscellen

De ministers schrijft dat gedetineerden en personeel zo goed mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar moeten bewaren. Personeel wijst gedetineerden hier op, maar dit is volgens hem ook een verantwoordelijkheid van gedetineerden zelf. Waar nodig zijn maatregelen getroffen om deze afstand te kunnen bewaren, bijvoorbeeld door het verkleinen van groepsgroottes. Maar dat kan niet altijd, bijvoorbeeld in meerpersoonscellen.

Bij klachten die passen bij een corona-infectie wordt een persoon niet in een meerpersoonscel geplaatst.

Er zijn nu minder personen in meerpersoonscellen, onder meer omdat de meeste ZBBI’ers thuiszitten konden ze worden overgeplaatst.