Wie mag eerst: Holleeder of zijn zusjes?

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Willem Holleeder zal komende 5 februari van start gaan. Naar Amerikaans model zal de eerste dag worden gevuld met openingsverklaringen van het Openbaar Ministerie en de verdediging waarin zij beiden in grote lijnen hun visie op de zaak geven.

Door @Wim van de Pol

De zittingen zullen afwisselend plaatsvinden in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp (of misschien incidenteel op Schiphol) en op de normale lokatie aan de Parnassusweg in Amsterdam. Op 5 februari is de eerste zitting in Osdorp. Nadien zal de rechtbank steeds drie dagen per week reserveren voor behandeling van de zaak.

Drie jaar geleden

Holleeder (59) staat terecht voor het mede plegen van de moorden op Cor van Hout en Robert ter Haak (2003) en Willem Endstra (2004), aan medeplichtigheid aan de moorden op Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005), Thomas van der Bijl (2006), en aan deelname aan een criminele organisatie.

De veertiende pro forma-zitting van vrijdagochtend was maar kort.

Het is nu op de kop af drie jaar geleden dat Holleeder werd aangehouden.

De spits

De belangrijkste getuigen tegen Holleeder zijn zijn twee zussen Astrid en en Sonja en Sandra den Hertog. De rechtbank moet nog besluiten wie het eerst openbaar zal worden gehoord: Holleeder of de drie getuigen. Het Openbaar Ministerie vorderde dat Holleeder de spits af moet bijten. Sander Janssen en Robert Malewicz, advocaten van Holleeder, willen dat omdraaien.

Confronteren

Janssen gaf daarvoor een reden. De advocaten willen de getuigen confronteren met nieuwe bevindingen die zijn gevonden in politiedossiers over de Amsterdamse penose sinds het begin van de jaren tachtig. Advocaten en Openbaar Ministerie zijn al een jaar bezig met het doorworstelen van duizenden pagina’s oude dossiers. De nieuwe feiten moeten volgens de advocaten handen en voeten geven aan de komende openbare verklaring van Willem Holleeder. Hij zal volgens zijn advocaten geheel opening van zaken geven over zijn criminele carrière sinds die tijd. Janssen:

Wij willen de getuigen op de openbare zitting confronteren met de resultaten van ons onderzoek. Die verhouden zich niet met wat de getuigen tot nu toe hebben gezegd. (…) We willen de getuigen confronteren met de nieuwe bewijsmiddelen. Als Holleeder eerst wordt verhoord in een openbaar verhoor moet hij op zijn tong bijten waar het gaat om die bewijsmiddelen omdat wij niet voor de confrontatie de getuige die bewijsmiddelen willen geven.

Holleeder zei:

Astrid is iemand die de boel in elkaar zet. Ze is advocaat. Mijn zuster kennende weet ik dat ze dat zal doen. Dat is in mijn nadeel.

De voorzitter vroeg Holleeder dit standpunt te heroverwegen. Hij gaf Holleeder mee:

Een getuige die steeds van standpunt verandert roept ook vragen op.

Op 21 december zal de rechtbank over deze kwestie de knoop doorhakken. Zij zal daarbij moeten afwegen dat de kans groot is dat Holleeder – als hij toch als eerste moet – gewoon zal zwijgen en zijn verklaring zal uitstellen. En dat zou weer ernstige consequenties voor de planning kunnen hebben.

Kok en Jocic

Een andere getuige die in bepaalde opzichten cruciaal zou kunnen zijn, en nog nooit is gehoord over de onderwereldmoorden die ter tafel liggen, is Mink Kok, die in Libanon verblijft. Hij heeft een conflict met de Nederlandse Belastingdienst die een miljoenenvordering op hem zegt te hebben.

Om die reden krijgt Kok tot nu toe geen paspoort of een laissez passer om naar Nederland te komen en hier vrij te kunnen bewegen, met de garantie niet aangehouden te worden. De gevraagde rechtshulp voor een verhoor in Libanon is niet mogelijk. Maar een video-verhoor is nog steeds wel een mogelijkheid. Officier van justitie Sabine Tammes zei: ‘er gloort nu licht aan het einde van de diplomatieke tunnel’.

In de zaak tegen “Bato” P. (over de aanslag op Ronald van Essen in 1999) werd jaren geleden de Joegoslaaf Sreten “Joca” Jocic door het gerechtshof gehoord vanuit Belgrado via een video-verbinding. Dat zal nu overigens niet gaan omdat Joca daar nog vast zit.

Jocic zou later in het proces tegen Holleeder nog een mogelijke getuige kunnen zijn. Hij komt waarschijnlijk volgend jaar op vrije voeten.

Zie ook:

OM eist opnieuw 18 miljoen van Holleeder

Dit verdient Astrid Holleeder aan haar broer

Veel oude bekenden in Dossier-Holleeder