Marengo-verdachte mag worden uitgeleverd naar Marokko

De 29-jarige Achraf B. mag volgens de rechtbank uitgeleverd worden aan Marokko. De uitleveringsrechter van de rechtbank Utrecht oordeelt dat de uitlevering ‘toelaatbaar’ is. Of het ook gaat gebeuren is nu aan de minister van Justitie en Veiligheid. De rechtbank geeft de minister een advies waarin de rechtbank wijst op de zorgelijke mensenrechtensituatie in Marokko. B. is in Nederland in het Marengo-proces verdachte van de aanslagen op crimeblogger Martin Kok (in 2016). In Marokko vermoedt de justitie dat hij deelnam aan de voorbereiding van de aanslag bij een café in Marrakech.

Levenslange straf

Daar werd in het najaar van 2017 de zoon van een rechter vermoord. Het doelwit was waarschijnlijk een Nederlands-Marokkaanse crimineel, die later in Marokko is veroordeeld voor witwassen.

Tegen B. werd vorig jaar door het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist. B. zit in Nederland in voorlopige hechtenis. Marokko heeft om zijn uitlevering gevraagd. Het is aan een Nederlandse uitleveringsrechter om te oordelen of een eventuele uitlevering toelaatbaar is. Daarnaast adviseert de rechtbank de minister over de uitlevering, die beslist uiteindelijk over het verzoek.

Politieke motieven

De advocaat van B. heeft bepleit dat de vervolging door Marokko zou zijn gebaseerd op politieke motieven. Daarnaast zegt hij dat er in dat land sprake is van een duidelijke schending van het recht op een eerlijk proces. De belastende verklaringen tegen hem zouden door marteling verkregen zijn. Zijn uitlevering is volgens hem dan ook niet toelaatbaar.

De rechtbank Utrecht oordeelt anders. Marokko heeft volgens de rechtbank het uitleveringsverzoek met de juiste stukken onderbouwd. Ook is geen sprake van politieke vervolging. Dat de moord op de zoon van een Marokkaanse rechter voor ophef zorgt, wil nog niet zeggen dat het een feit van politieke aard is. Uitlevering moet door de rechter worden tegengehouden als in Nederland blijkt dat de verdachte het feit niet gepleegd kan hebben. De man zegt onschuldig te zijn, maar dat betekent nog niet dat hij het niet gedaan kan hebben.

Eerlijk proces

Tot slot heeft de rechtbank zich gebogen over de vraag of uitlevering leidt tot een duidelijke schending van zijn recht op een eerlijk proces. Dat is ook niet aannemelijk geworden. Zo waren er Nederlandse rechercheurs in Marokko bij een verhoor van een medeverdachte, die ook in het Marengo-proces voorkomt. Hun bevindingen leiden niet tot de conclusie dat er bij die verhoren sprake is geweest van marteling. Wel is er af en toe behoorlijk druk uitgeoefend op de medeverdachte, maar het is niet zo dat is gebleken dat deze medeverdachte in Marokko niet in vrijheid heeft kunnen verklaren.

Geen doodstraf

De rechtbank komt dus tot de conclusie dat volgens de Uitleveringswet uitlevering van deze man aan Marokko toelaatbaar is. In haar advies aan de minister wordt wel aandacht gevraagd voor de zorgelijke mensenrechtensituatie in het land, met name de slechte omstandigheden in detentie. Ook moet Marokko garanderen dat de doodstraf niet zal worden opgelegd en in elk geval niet zal worden uitgevoerd en dat een eventuele straf van de Nederlandse verdachte in Nederland mag worden uitgezeten.

In Marokko zijn twee Nederlanders tot de doodstraf veroordeeld voor uitvoeren van de aanslag in Marrakech. Marokko voltrekt al enige jaren de doodstraf niet meer, zodat de twee in feite levenslange straf hebben.