Moeten bepaalde advocaten vrezen voor arrestatie?

De advocaat van Klaas Otto gaat aangifte doen tegen de Bredase hoofdofficier Charles van der Voort en de burgemeester van Bergen op Zoom wegens smaad en laster naar aanleiding van diens uitlatingen in de media. Louis de Leon (foto) denkt dat er door het hoogste niveau door het Openbaar Ministerie een mediacampagne wordt gevoerd. Een interview.

Hoe ziet u de uitlatingen van hoofdofficier Van der Voort over uw client Klaas Otto?

Het zijn beschuldigingen over liquidaties, net als hij begin deze maand deed in de Volkskrant. Een hoofdofficier van justitie is natuurlijk niet achterlijk. Als hij denkt het zich te kunnen permitteren om de onschuldpresumptie met voeten te treden moet er meer achter zitten. Het kan niet anders dan dat dit tot op het hoogste niveau is afgestemd, ik bedoel het College van procureurs-generaal.

U ziet een mediastrategie?

Ja duidelijk. Het is niet toevallig dat dit nu naar buiten komt tegelijk met de actie tegen Satudarah van deze week en het plan die te verbieden. Overigens lijkt er wel iets te zijn misgegaan met de mediastrategie. Het Openbaar Ministerie had er kennelijk op gerekend dat er eind deze maand een veroordeling van Klaas Otto was geweest. Dat is niet doorgegaan omdat zijn proces ernstig is vertraagd. De officier van justitie Greetje Bos leverde namelijk aan de verdediging toegezegde afgeluisterde gesprekken niet op tijd aan. De inhoudelijke behandeling op 13 september kon niet doorgaan en een veroordeling is nog ver weg. Het interview van Van der Voort in de Volkskrant was al lang voor 13 september gegeven. Ik heb sterke vermoedens dat het programma van John van den Heuvel al voor 4 september is gemaakt. Ik weet niet of Van der Voort nog heeft geprobeerd de publicatie van die interviews uit te stellen maar hij heeft nu met zijn overtreding van de onschuldpresumptie en beschuldigingen over liquidaties niet de steun in de rug van een veroordeling voor afpersing. Ze hebben in de mediastrategie geanticipeerd op de veroordeling. Dat ging even mis.

Hoe reageert uw client op de beschuldigingen over liquidaties?

Zijn standpunt is dat hij niets met liquidaties of pogingen daartoe van doen heeft. Mijn reactie die vandaag in De Telegraaf staat is geplukt uit een e-mail die ik op verzoek van client vorige week stuurde naar aanleiding van beschuldigingen in de column van John van den Heuvel. Ik ga naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant en in De Telegraaf van vandaag namens client aangifte doen van smaad en laster tegen de hoofdofficier en ook tegen de burgemeester van Bergen op Zoom. Als gezagsdragers moeten zij zich al helemaal aan de regels houden en niet het rechtstatelijke beginsel van onschuldpresumptie met voeten treden.

In De Telegraaf staat woensdag dat bepaalde niet met naam genoemde advocaten ‘maffiamaatjes’ zijn en moeten vrezen voor arrestatie. Voelt u zich bedreigd?

Ik voel me totaal niet aangesproken. Maar er is weinig verbeeldingskracht voor nodig om te begrijpen dat men hier probeert de raadsman en de client uit elkaar te spelen. Van der Voort heeft dit kennelijk min of meer bevestigd. De Telegraaf verzint dit niet. Van der Voort zegt: “ik betreur het en vind het zorgwekkend dat er dit soort advocaten zijn.” Ik vind dat zeer zorgwekkend.