Noffel F.: ‘ik ben niet die Buik’ (UPDATE)

De Blackberry-telefoon waarmee Naoufal “Noffel” F. vanuit Ierland de aanslag op Peter R. zou hebben aangestuurd bevond zich op dat moment niet in een telecom-netwerk in Ierland. Dat blijkt uit een telecom-rapport in het strafdossier. Dat is opmerkelijk omdat het Openbaar Ministerie juist stelt dat F. toen in Ierland was.

Door @Wim van de Pol

In de beveiligde rechtbank op Schiphol was er vrijdag een regiezitting in de zaak tegen F.. Op 7 maart begint de rechtbank met de inhoudelijke behandeling van de zaak.

De voornaamste verdenking tegen F. is dat hij de schutters aanstuurde die op 5 november 2015 in Diemen Peter “Pjotr” R. onder vuur namen. Het voornaamste bewijs zijn PGP-berichten van een persoon met de alias Buik (en andere aliassen). Het Openbaar Ministerie zegt zeker te weten dat deze aliassen staan voor F. en dat zeker is dat F. deze berichten verstuurde.

‘Ik ben niet die Buik, of weet ik veel welke bijnaam’, zei F. vrijdag voor de rechtbank. Verder beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Hij wilde ook niet zeggen of hij ooit gebruik had gemaakt van met PGP gecodeerde BlackBerry’s.

Noffel is in bijna volledige isolatie gedetineerd in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Zijn advocaat kan alleen via een glazen ruit contact met hem hebben.

Ierland

De voornaamste uitdaging voor het Openbaar Ministerie is te bewijzen dat Buik inderdaad de persoon Naoufal F. is geweest. Uit nieuwe informatie is recent gebleken dat het nummer dat Buik gebruikte niet in het netwerk in Ierland aanwezig was toen de berichten zijn verzonden. Dat is belangrijk omdat het Openbaar Ministerie steeds heeft gesteld dat Buik (Naoufal F. dus, volgens het OM) in Ierland was toen hij de berichten stuurde.

De vraag is hoe dat dan kan. Niet duidelijk is waar de BlackBerry-telefoons die de gewraakte berichten verstuurden dan wel waren.

Oceaan aan data

Advocaat Inez Weski vroeg om schorsing van de voorlopige hechtenis omdat de serie ontcijferde PGP-berichten op basis van onbetrouwbare methoden uit de PGP-servers van Ennetcom in Canada zou zijn gehaald. Ook wil ze dat de inhoudelijke behandeling wordt uitgesteld totdat er meer zicht is op hoe het onderzoek naar de PGP-berichten is verlopen.

Weski spreekt van een ‘oceaan aan data’, berichten en verkeersgegevens, die uit Canada zijn gehaald. De ontcijferde berichten zijn met niet transparante methoden en evenmin met in processen-verbaal verantwoorde methoden uit die data gehaald. Weski legde aan de rechtbank deskundigenrapporten over van wetenschappers die de betrouwbaarheid van de methoden in twijfel trekken en ook de waarde van de zoekresultaten. Er kan ontlastend materiaal zijn buitengesloten en dus ontbreekt dat in het dossier.

Zolang niet duidelijk is wat er totaal aan data is opgehaald in Canada, is de bewijswaarde van de minieme extractie die als bewijs tegen Noffel wordt gebruikt van geen waarde, aldus Weski. Ook het gebruik van de zoektermen door Openbaar Ministerie en rechter-commissaris is volgens de advocaat discutabel.

Gehackt?

Uit onderzoek naar het functioneren van het Ennetcom-netwerk dat door Weski is aangedragen blijkt volgens haar dat in dat netwerk ernstige integriteits-problemen speelden. De data waren mogelijk gehackt, zodat niet vast te stellen zou zijn wat de waarde is van de berichten die het Openbaar Ministerie nu op tafel legt.

Verder heeft volgens Weski noch de rechter-commissaris, noch zij zelf, (en de rechtbank ook niet) enig zicht op het functioneren van de zoekmachine die het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft gebruikt om te zoeken in de Ennetcom-data. Daarvan zijn geen logbestanden gemaakt. gebruikt bij de zoekslagen, noch van de tussentijdse resultaten enigerlei logbestand is bijgehouden en voorts, dat de “tool”om in het netwerk te traceren of de data bugs bevatten nimmer is ingezet.

Het Openbaar Ministerie verbaasde zich ook op deze zitting andermaal over het wantrouwen van Weski over de data. Volgens de officieren van justitie is het onderzoek geheel integer en zo transparant mogelijk gedaan.

Naoufal F. is ook verdachte in een zaak van cocaïne-import middels een Urker viskotter. Hij is daarvoor nog niet gedagvaard.

Eerdere berichten over Noffel en de aanslag op Peter R.:

‘Dna Noffel op telefoon verdachte aanslag’ (UPDATE)

Rechtbank: zaak tegen Noffel gaat door (UPDATE)