Noffel krijgt 18 jaar voor aanslag op Peter R. (UPDATE)

Naoufal “Noffel” F. (27) is door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar voor het aansturen van de mislukte moordaanslag op Peter R. in Diemen in 2015. De veroordeling is gebaseerd berichtenverkeer dat is aangetroffen in pgp-telefoons en waarin een persoon “Buik” aanwijzingen geeft.

CWX

De advocaat van F. vond dat niet bewezen was dat Buik dezelfde persoon als Noffel was. De rechtbank vindt echter dat hierover geen twijfel is. Justitie heeft betoogd dat F. tevens de persoon is achter een e-mailadres dat de letters cwx bevat. Dat e-mailadres is aangetroffen in een voorraad van 3,6 miljoen ontcijferde pgp-berichten die op servers van het bedrijf Ennetcom in Canada stonden. Justitie heeft die servers in beslag genomen.

De rechtbank zei de Ennetcom-data niet nodig te hebben gehad voor het bewijs, omdat de rechtbank al op basis van andere bewijsmiddelen dan de Ennetcom-data tot de conclusie komt dat Naoufal F.  medepleger van de poging tot liquidatie is geweest.

Enig vormverzuim

De advocaat van F. had betoogd dat de inbeslagname van de Ennetcom-servers (en ook het gebruik van de data) onwettelijk en onrechtmatig is geweest. Bovendien zou de gang van zaken in strijd zijn met privacywetten en grondrechten. Ook staat het volgens advocaat Weski vast dat er berichtenverkeer van advocaten door de recherche is bewaard en niet vernietigd.

De rechtbank vindt evenwel dat er weliswaar sprake is van enig vormverzuim. Er zijn enkele berichten uitgesloten van het bewijs omdat het vertrouwelijke communicatie met een advocaat betrof). Maar de rechtbank vindt ook dat in geen van de gevallen het verzuim ernstig genoeg is om al het bewijs van de servers buiten beschouwing te laten. Daarbij is vooral van belang dat het recht van de verdachte op een eerlijk proces niet is geschonden. De officier van justitie is daarom wel ontvankelijk in de vervolging.

Steuntje

Dat is al met al een steuntje in de rug voor het Openbaar Ministerie dat met de Canadese berichten hoopt nog veel meer bewijs aan te kunnen voeren tegen verdachten in liquidatie- en drugszaken. Maar de juridische puzzel, en daarmee de strijd om de vraag of de inbeslagname van de Ennetcom-data legitiem was, is nog niet gestreden. De rechtbank heeft immers het Ennetcom-bewijs niet nodig gehad. In hoger beroep (en in andere zaken) zal moeten blijken in hoeverre rechters dat bewijs inderdaad kunnen gebruiken.

Het Openbaar Ministerie had 20 jaar cel geëist.

Zie ook:

Advocaat: ‘justitie vervolgt buiten de rechtszaal’

Hoe het pgp-sleepnet wel (en niet) werkt (#2)

Hoe het pgp-sleepnet wel (en niet) werkt (#1)

Politie hackte internetproviders in pgp-onderzoek (UPDATE)

Noffel F.: ‘ik ben niet die Buik’ (UPDATE)