OM wil ook Caloh Wagoh door rechter laten verbieden

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Utrecht een verzoek ingediend om motorclub Caloh Wagoh in Nederland te verbieden en de vereniging te ontbinden, net zoals dat eerder met Hells Angels, Satudarah en Bandidos is gebeurd.

Het ingediende verzoek van het OM is gebaseerd op artikel 2:20 van het Burgerlijk Wetboek en is gericht tegen motorclub Caloh Wagoh Main Triad. Dit artikel bepaalt dat een rechtspersoon (een organisatie, onderneming of instelling) die in strijd handelt met de openbare orde, door de rechtbank kan worden verboden en ontbonden.

De rechtbank moet gaan beoordelen of Caloh Wagoh inderdaad in strijd is met de openbare orde. Eerst krijgen de motorclub en andere belanghebbenden de gelegenheid een verweerschrift in te dienen. Meestal vindt na het indienen van het verweerschrift een openbare zitting plaats.

Leden van Caloh Wagoh zijn momenteel verdachten van uitvoeren van en opdracht geven voor liquidaties:

Caloh Wagoh-kopstuk Keylow: rhyme or crime? (VIDEO)

Tony de G.: van fout naar fouter naar kroongetuige

Politie vond leesbare pgp-berichten gewoon op de harde schijf