Hof Den Haag staat “verkeerscontrole” politie toe

Het gerechtshof in Den Haag maakt geen bezwaar tegen het gebruik door de politie van een dynamische verkeerscontrole als opsporingsmiddel, waarbij ook ethnisch werd geprofileerd. Advocaten vonden dat het Openbaar Ministerie in de zaak niet ontvankelijk had moeten worden verklaard.

Door @Wim van de Pol

Inhoudelijk draaide de zaak om een dure auto waarin een kleine kilo marihuana werd vervoerd. De politie ontdekte de drugs nadat de BMW X6 met een man van Surinaams-Hindoestaanse afkomst en een man met Oost-Europees uiterlijk was aangehouden voor een verkeerscontrole. Daarna vroeg de politie of de achterbak mocht worden doorzocht.

Die gang van zaken was niet toegestaan volgens het gerechtshof in Amsterdam. De Hoge Raad oordeelde echter daarna dat ethnisch profileren weliswaar niet mag, maar dat de handelwijze van de politie in dit geval toch geen probleem was. Ook het gebruik van de verkeerscontrole als opsporingsmiddel achtte de Hoge Raad niet erg. De zaak ging dus terug naar het gerechtshof.

Handboekje

De politie hanteert in de praktijk plotselinge verkeerscontroles als een opsporingsmiddel. Er is hiervoor in Amsterdam zelfs een handboekje voor agenten opgesteld hoe ze hierbij juridische haken en ogen kunnen vermijden.

De advocaten Christian Flokstra en Jurriaan de Vries hadden voor het Haagse gerechtshof betoogd dat bij het toepassen van de dynamische verkeerscontrole de Wegen-verkeerswet was misbruikt en ook dat er etnisch was geprofileerd.

Eén van de redenen

Het gerechtshof Den Haag vindt dat vaststaat dat de verbalisanten de verdachte auto een stopteken hebben gegeven om een verkeerscontrole uit te voeren en dat zij vervolgens ook inzage in rijbewijs en in de kentekenpapieren vroegen. Hiermee zijn de bevoegdheden van de politie dus niet uitsluitend aangewend voor opsporing van strafbare (drugs)feiten, en dus toegestaan.

De agenten schreven dat één van de redenen voor de aanhouding lag in het feit dat er een dure auto in een armere wijk reed en dat bestuurder en bijrijder Hindoestaans-Surinaams en Oost-Europees waren. Dat was ethnisch profileren zeggen de advocaten.

Het gerechtshof volgt de denkwijze van de Hoge Raad. Die overwoog dat de aanhouding niet alleen maar om het uiterlijk van de inzittenden ging maar ook om het gegeven dat de BMW X6 op naam stond van een firma waarvan de agenten wisten dat er veel veel criminelen gebruik van maken. Daarmee was de selectie voor de verkeerscontrole niet uitsluitend op etnische basis.

Advocaat Christian Flokstra noemt het arrest ‘bloedeloos’:

Dat dit de stand van het recht is stemt mij somber en zet de deur naar etnisch profileren wagenwijd open.

Vrijspraak

De verdachte bestuurder is overigens vrijgesproken van het vervoeren van drugs omdat het gerechtshof in het dossier geen bewijs ziet dat de verdachte zich in meerdere of mindere mate bewust is geweest van de aanwezigheid van wiet in een tas in de kofferbak van de auto.

Zie het arrest.

Hoge Raad: etnisch profileren mag niet (VIDEO)

‘Verkeerscontrole voor criminelen mag toch wel’

Advies HR: dynamische verkeerscontrole mag

Broers T. vrij na verboden verkeerscontrole (UPDATE)

Streep door verkeerscontrole: zege voor de rechtsstaat (COLUMN)

Hof: verkeerscontrole voor criminelen mag niet

https://youtu.be/vC-gWKo858Y