Rechtbank: klaagschrift advocaat Youssef Taghi ongegrond

Advocaat Youssef Taghi wordt verdacht van uitlokken van geweldsfeiten en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het was de politie daarom toegestaan computers en telefoons van de advocaat Youssef Taghi in beslag te nemen ook al was hij advocaat van Ridouan Taghi, zijn neef. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam beslist nadat de advocaat een klaagschrift had ingediend. De rechtbank stelt dat er zeer uitzonderlijke omstandigheden aanwezig waren om inbreuk te maken op het verschoningsrecht van de advocaat. Het klaagschrift is ongegrond verklaard.


Doorzoekingen

Youssef Taghi werd op 8 oktober aangehouden. Hij wordt er door het Openbaar Ministerie van verdacht dat hij als advocaat van Ridouan Taghi, die in het Marengo-proces verdacht wordt van een reeks moorden, ernstige strafbare feiten heeft gepleegd. Mogelijk zou hij hebben gesproken over een manier om Taghi uit de detentie te bevrijden.

Taghi bezocht zijn neef frequent in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Ze zouden middels papiertjes hebben gecommuniceerd.

Direct na de aanhouding vonden er doorzoekingen plaats in de woning en in het kantoor van de advocaat. Ook de cel en de verblijfsruimten van Ridouan T. in de Extra Beveiligde Inrichting werden doorzocht. Bij de doorzoekingen zijn onder andere een iPad en notitieblokken in beslag genomen. De rechter-commissaris had voor deze doorzoekingen toestemming verleend.

Klaagschrift

De advocaat diende kort na zijn aanhouding een zogenoemd klaagschrift in tegen de beslissing van de rechter-commissaris. De in beslag genomen goederen zouden onder zijn verschoningsrecht als advocaat vallen en niet in beslag genomen mogen worden. Een advocaat heeft het recht om bijvoorbeeld contacten met cliënten geheim te houden.

Er mag van de wet alleen inbreuk worden gemaakt op het verschoningsrecht van een advocaat als er sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Daarvan was hier naar het oordeel van de rechtbank sprake. Daarbij weegt de rechtbank onder andere de ernst van de verdenking mee.

De advocaat wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding en uitlokking van zeer ernstige en gewelddadige strafbare feiten en van deelname aan een criminele organisatie. Dit zijn verdenkingen die grote schade kunnen berokkenen aan het vertrouwen in de maatschappelijke functie van de advocatuur, vindt de rechtbank.

Door de ongegrondverklaring van het klaagschrift mag het Openbaar Ministerie de stukken nu gebruiken in het strafrechtelijk onderzoek naar de advocaat.

Youssef Taghi zit momenteel in voorlopige hechtenis.

Zie ook:

‘Advocaten mogen geen laptops meer meenemen naar EBI’