Rechtbank onderzoekt hoogte schuld aan Everink

Zakenman Koen Everink maakte volgens de rechtbank Utrecht misbruik van de gokverslaving van Mark de J. – de man die verdacht wordt van moord op Everink. De leningen hadden daarom niet gesloten mogen worden, stelt de rechtbank in een civiele procedure.

Schuld

Dat laat echter volgens de rechtbank onverlet dat De J. nog steeds een schuld heeft aan de nabestaanden van Everink en aan diens bedrijf. Hoe hoog die schuld is moet nog worden vastgesteld. De J. moet nu van de rechtbank aantonen dat hij minder leende dan de schuldeisers beweren. Dat is anders dan de rechtbank eerder in kort geding bepaalde.

Twee leningen

Koen Everink

Nabestaanden van Everink eisen in een civiele bodemprocedure terugbetaling van twee leningen, met rente. De J. zou 26.050 euro van Koen Everink hebben geleend, en 43.400 euro van Tunga Holding, diens bedrijf.

Afgelost

De J. stelde zich eerder op het standpunt dat hij veel minder hoeft terug te betalen. Volgens hem heeft hij bedragen afgelost en zijn er ook nieuwe afspraken gemaakt. De rechtbank geeft hem nu de mogelijkheid om die stellingen te bewijzen. Daarna kan beoordeeld worden hoeveel hij nog moet terugbetalen.

Misbruik van omstandigheden

De J. had aangevoerd dat er misbruik is gemaakt van zijn gokverslaving en dat de leningen niet gesloten hadden mogen worden. Daar is de rechtbank het mee eens. Everink had moeten begrijpen dat De J. door zijn gokverslaving, in combinatie met zijn beperkte financiële middelen, is bewogen tot het afsluiten van de twee leningsovereenkomsten, aldus de rechtbank. Everink had dat daarom niet moeten doen.

De hoogte

De leningsovereenkomsten bestaan met terugwerkende kracht niet meer. De J. heeft de bedragen dus ontvangen zonder een juridisch geldige reden en daarom heeft hij geen recht op deze bedragen. Uit dit oordeel van de rechtbank volgt nog steeds dat de De J. een schuld heeft aan de erfgenamen van Everink en aan Everinks bedrijf. Op dit moment is niet duidelijk hoe hoog die schuld is, omdat de rechtbank eerst naar de bewijslevering gaat kijken.

De voorgaande berichten:

Claim nabestaanden Everink deels toegewezen

Nabestaanden Everink eisen vergoeding