Schutter Koetsiertje kan gratie krijgen (maar het moet niet)

Volgens minister Sander Dekker van Rechtsbescherming kán moordenaar Cevdet Yilmaz (63) gratie krijgen. Maar het móet niet. Dekker wees recent een gratieverzoek van de man die in het Delftse café ’t Koetsiertje zes mensen doodschoot af. 

Geen doel

Yilmaz kreeg in 1983 levenslang.

In november besloot een rechter dat minister Dekker opnieuw over het (vierde) afgewezen gratieverzoek van Yilmaz moest beslissen. Dat is nu gebeurd.

‘Toch is een grote stap vooruit gerealiseerd, want de minister erkent wel dat verdere tenuitvoerlegging van de levenslange straf geen doel meer dient,’ zegt Yilmaz’ advocaat Romke Wybenga tegen het Algemeen Dagblad.

In 1983 betekende levenslang nog niet letterlijk levenslang en bestond de kans op gratie. Yilmaz werd in 2001 in een tbs-kliniek geplaatst met het oog op resocialisatie. Nederland verleende na 1986 nooit meer gratie aan een in ons land tot levenslang veroordeelde crimineel.

In 2004 zei toenmalig minister van justitie Piet-Hein Donner dat Nederland levenslang gestraften daadwerkelijk levenslang achter slot en grendel moet houden.

Buiten de gevangenis

In een arrest wees het Europese Hof voor de Rechten van de Mens daarna deze Nederlandse praktijk af als niet verenigbaar met de grondrechten van de mens. Inmiddels is de Nederlandse staat verplicht periodiek levenslange vonnissen opnieuw af te wegen.

Yilmaz leeft al onder toezicht buiten de gevangenis met zijn gezin (maar mag niet naar het buitenland). Dat levert een bijzondere situatie op. Advocaat Wybenga:

In de wet staat dat Yilmaz gratie kán krijgen, maar volgens de minister móet het niet. De minister oordeelt nu dat gratie verlenen voor de nabestaanden en maatschappij een schok zou zijn en weegt daarbij mee dat Yilmaz eigenlijk al permanent buiten de gevangenis leeft. Dus hij vindt het prima zo.

Eind januari dient het dertiende kort geding over het gratieverzoek van Yilmaz. Als hij gratie krijgt wil hij meteen emigreren naar Turkije.