Schutter Reduan B. in 2017 benaderd

Shurandy S., die heeft bekend dat hij op 29 maart in Amsterdam-Noord Redouan B. heeft vermoord, heeft in zijn verklaring gezegd dat hij al in het najaar van 2017 is benaderd voor een liquidatie. Dat bleek donderdagochtend op de eerste zitting in de zaak voor de rechtbank in Amsterdam. De verdachte was niet aanwezig.


Door Wim van de Pol

Shurandy S. zegt eind 2017 te hebben ingestemd met het plan een liquidatie te plegen. Vervolgens kreeg hij januari 2018 de opdracht om een garagebox te huren voor een vluchtauto. In de periode daarna kreeg hij instructies over hoe en waar de liquidatie zou moeten worden uitgevoerd en de opdrachtgevers verschaften hem ook wapens.

Hij zegt niet te hebben geweten dat het doelwit de broer van een kroongetuige was. S. heeft volgens het Openbaar Ministerie geen namen gegeven van andere betrokkenen.

Normaal

Advocaat Nico Meijering noemde het afluisteren van een journalist die (binnenkort wettelijk) bronbescherming geniet ‘een klap in het gezicht’ van de vrije pers. Hij zei het schokkend te vinden dat het kennelijk normaal is voor een officier van justitie om op basis van informatie een journalist (een bronbeschermer) en zijn bron zonder intern overleg direct af te laten luisteren.

Informatie

Officier van justitie Caroline Cnossen zei dat er na de liquidatie van Redouan B. ‘informatie’ beschikbaar was over de naam van een journalist, en dat die in de nabijheid van de plaats van de liquidatie, diezelfde middag op 29 maart, een ontmoeting zou hebben met een onbekende bron.

Een vraag is nog hoe politie of justitie die informatie over die journalist kon weten. Cnossen zei dat ze uit veiligheidsmotief niet kan vertellen hoe die informatie tot haar was gekomen. Een andere vraag die opkomt is hoe waardevol en betrouwbaar die informatie is geweest.

Nico Meijering vroeg de rechtbank de stukken toe te voegen op basis waarvan de rechter-commissaris besloot om toestemming te geven voor de afluisteroperatie. De rechtbank besloot dat die stukken moeten worden ingebracht maar dat het OM passages mag weg lakken die de veiligheid van de journalist in het geding zouden kunnen brengen.

Ontlastend

In de weken nadat de opname op 29 maart was gemaakt ontstond er een ernstig verschil van mening tussen de officier van justitie Caroline Cnossen en de rechter-commissaris. Volgens advocaat Nico Meijering blijkt uit correspondentie dat er ‘grote woede’ bij de rechter-commissaris was omdat de officier van justitie zijn bevel om het opgenomen gesprek uit te werken negeerde. De rechter-commissaris scheef:

U heeft met de vernietiging niet alleen doelbewust mijn rechterlijk bevel naast u neergelegd maar het ook definitief onmogelijk gemaakt dat daaraan ooit nog kan worden voldaan. Daarmee is naar mijn oordeel een onderzoeksbelang geschaad.

De rechter-commissaris schreef dat het opgenomen gesprek ‘ontlastende informatie’ zou kunnen bevatten.

Verder kon de rechter-commissaris de redenering van de officier ‘niet volgen’ dat uitwerken en toevoegen aan het dossier gevaar voor de journalist zou kunnen hebben. Bovendien constateerde de rechter-commissaris dat het veiligheidsargument door de officier van justitie pas later werd ingebracht. Een ‘gelegenheidsargument’ noemde Meijering dat. Hij suggereerde dat het Openbaar Ministerie het ‘hele fenomeen’ van het afluisteren van journalisten uit de openbaarheid weg wil houden.

Officier Cnossen zei ter zitting dat ‘niemand’ kennis heeft genomen van de inhoud van het gesprek. Dat de rechter-commissaris de mogelijkheid ziet dat er ontlastende informatie in het gesprek zit noemde ze ‘onbegrijpelijk en speculatief’.

In oktober gaat de zaak verder met een regiezitting.

Scorpion

Tegen de man die het Openbaar Ministerie ervan verdenkt het moordwapen aan Shurandy S. te hebben geleverd eiste officier Cnossen 42 maanden cel voor wapenbezit. Er is dna van Gwensley G. (34) gevonden op de Scorpion pistoolmitrailleur die S. na de moord in Amsterdam in het water heeft gegooid.

G. wordt niet verdacht van betrokkenheid bij de moord. Bij een doorzoeking in de woning van G. vond de politie nog een AK-47 geweer, een pistool en munitie.

De advocaat vindt het dna-bewijs te zwak voor een veroordeling, ook omdat het op velerlei wijze op het wapen kan zijn gekomen.

Op 19 juli volgt de uitspraak in de zaak tegen G..

Zie ook:

Wat is Wet bronbescherming journalisten waard?

Rel over afluisteren journalist in liquidatiezaak (UPDATE3)

‘MC-lid in vizier voor moord broer kroongetuige’ (UPDATE2)

Verdachten liquidatie Amsterdam voorlopig vast