Teeven mag zwijgen over identiteit hoofdofficieren

Oud-officier van justitie Fred Teeven hoeft niet te antwoorden op twee specifieke vragen in een voorlopig getuigenverhoor over jongensprostitutie over de tijd van het Rolodex-onderzoek in de jaren negentig. Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof dinsdag bepaald.

Hoofdofficieren van justitie

Teeven was in 1997 officier van justitie voor de toenmalige Criminele Inlichtingendienst (CID) in Amsterdam. In het kader van een voorlopig getuigenverhoor werd hij gehoord door de advocaat van een slachtoffer van een voormalig prostitutienetwerk van minderjarige jongens in Amsterdam. Er werd onder leiding van Teeven onderzoek gedaan naar betrokkenheid van enkele hoofdofficieren van justitie.

Teeven wilde twee vragen niet beantwoorden, wat erop neerkwam dat hij inhoudelijk niets wilde zeggen over bepaalde informatie waarover de criminele inlichtingendienst beschikte. Het ging om de vraag welke hoofdofficieren van justitie in het Rolodex-onderzoek in beeld waren, en over welke andere ambtenaren informatie over contact met minderjarige jongens was binnengekomen. De advocaat wilde met name weten welke informatie er over Joris Demmink beschikbaar was.

Belang van geheim houden

De rechter-commissaris oordeelde in april 2016 dat Teeven’s geheimhoudingsplicht diende te wijken voor het belang van de waarheidsvinding in een civiele procedure. Teeven stelde tegen die beslissing hoger beroep in.

Het hof vindt nu dat Teeven niet een algemeen verschoningsrecht toekomt (zoals bijvoorbeeld een advocaat of journalist), maar dat hij in dit geval op de specifieke vragen niet hoeft te antwoorden. Het algemeen belang van het geheim kunnen houden van bepaalde CID-informatie gaat in dit geval voor op de verdere waarheidsvinding.

Bron

Het hof vindt het doorslaggevend dat met het onthullen van bepaalde informatie – volgens het hof – ook duidelijk zou worden wie de bron van die informatie is geweest. Als de geheimhouding niet meer gegarandeerd is bestaat er een gerede kans dat dergelijke informatie niet meer wordt verstrekt. Dat tast het behoorlijk kunnen functioneren van de CID en daarmee het belang van deugdelijke opsporing aan. Aldus het gerechtshof.

Zie het arrest.

De voorgaande berichten over de zaak:

Teeven moet vragen Rolodex toch beantwoorden

‘Rapport’ opgemaakt over hoofdofficier (UPDATE)

Teeven verhoord in pedo-zaak (UPDATE)

Getuigen gehoord over jongensprostitutie