Telegraaf fout met publicatie advocaat Holleeder

De rechtbank in Amsterdam vindt een serie artikelen van misdaadjournalist John van den Heuvel in De Telegraaf, waarin strafrechtadvocaat Stijn Franken (foto) onder meer ‘postbode van de penoze’ werd genoemd, ‘onjuist en misleidend’.

Woest

Uitgever TMG moet in De Telegraaf en Metro een rectificatie plaatsen. Ook moeten TMG en Van den Heuvel aan Franken ten minste 10.000 euro schadevergoeding betalen. Dat is het resultaat van een civiele procedure die Franken had aangespannen.

Van den Heuvel schreef op 22 en 23 februari 2017 in de twee dagbladen dat Franken voor zijn toenmalige cliënt Willem Holleeder brieven de gevangenis zou hebben binnengesmokkeld. De rechtbank vindt dat daarbij bovendien de suggestie gewekt dat Holleeder op die manier mensen buiten de gevangenis had kunnen bedreigen. Ook schreef De Telegraaf dat justitie woest is op Franken.

Al gemeld

Via Franken waren inderdaad enkele brieven van een vriendin van Holleeder in de gevangenis terechtgekomen. Deze brieven waren door een vergissing op het kantoor van Franken tussen de stukken van de advocaat beland. Franken had dit zelf al begin 2016 gemeld bij de Orde van Advocaten. In het onderzoek dat daarop volgde, bleek dat er inderdaad van opzettelijk binnensmokkelen geen sprake was. Dit onderzoek kwam echter pas na de publicaties in De Telegraaf en Metro naar buiten.

Onvoldoende wederhoor

De rechter concludeert dat dit komt doordat Van den Heuvel (foto rechts) onvoldoende wederhoor heeft gepleegd. In plaats van de beschuldiging voorafgaand aan de publicatie uitgebreid aan Franken voor te leggen, handelde Van den Heuvel de wederhoor slechts af als een formaliteit, in een telefoongesprek van hoogstens twee minuten.

Onvoldoende bewijs

Daar komt volgens de rechtbank nog bij dat Van den Heuvel onvoldoende bewijs had om zijn beschuldiging hard te maken. Dat er brieven via Franken bij Holleeder terecht waren gekomen stond in een proces-verbaal dat deel uitmaakte van het onderzoek van de landelijke recherche naar Holleeder.

Maar deze stelling werd daarin echter verder niet onderbouwd.

De rechtbank vindt dat gezien de ernst van de beschuldiging Van den Heuvel meer bewijs had moeten verzamelen voordat hij zijn artikelen publiceerde. Ook voor de stellingen dat er in de brieven geheime boodschappen stonden en dat Franken behulpzaam is geweest bij het naar buiten brengen van bedreigingen, hebben TMG en Van den Heuvel geen bewijzen kunnen aanleveren.

Rectificatie en schadevergoeding

TMG moet nu op de voorpagina’s en de websites van De Telegraaf en Metro een rectificatie plaatsen waarin wordt aangegeven dat de kranten de advocaat ten onrechte hebben beschuldigd. Bovendien moeten TMG en Van den Heuvel Franken 10.000 euro immateriële schadevergoeding betalen. Ook zal de materiële schade van Franken nog moeten worden vergoed.

Zie de uitspraak.