Tumult in rechtbank om havenzaak (UPDATE)

Voor de rechtbank van Rotterdam is de behandeling van de zaak van douanier Gerrit G. en medeverdachten volledig uit de hand gelopen. De wrakingskamer werd gewraakt door verdachten terwijl hun advocaten de verdediging daarom neerlegden. De wrakingskamer wees de wraking af. Motivering volgt later.

Paul

De rechtbank sloot al enige tijd de inhoudelijke behandeling van de zaak af en alleen de pleidooien van de verschillende advocaten staan nog op het programma. Eerder was de rechtbank enkele malen vergeefs gewraakt. Deze wrakingsverzoeken waren ingediend omdat de rechtbank geen nader onderzoek wilde doen naar (onder meer) de beweringen van ex-informant van de criminele inlichtingendienst “Paul”.

Donderdag hadden de advocaten weer nieuwe materiaal over “Paul” en over een Colombiaans onderzoek naar de aanslag op de Nederlander Wim Ken Aalten in Colombia in 2013. Ook wilden ze misdaadjournalist Hendrik-Jan Korterink horen als getuige, die vorig jaar in Colombia met “Paul” contact had. Politie en justitie doen Paul af als onbetrouwbaar.

De advocaten vinden dat duidelijk is dat justitie veel meer wist van bepaalde cocaïnetransporten en van bepaalde verdachten dan in het dossier is opgeschreven. Daarmee zou de rechtbank dus onjuist zijn voorgelicht. “Paul” beweerde zelfs dat er cocaïne is geïmporteerd met medeweten van de politie en hij nam gesprekken met douaneman Gerrit G. op.

Afgewezen

Andermaal schoof de rechtbank de verzoeken terzijde. De advocaten wraakten de rechtbank daarop opnieuw maar die wees dat verzoek weer af. Vervolgens wraakten verdachten Dennis van den B. en Andries van der H. tegen het advies van hun advocaten zelf de wrakingskamer. Hun advocaten Sanne Schuurman en Louis de Leon legden daarop de verdediging tijdelijk neer. Ook het verzoek om de wrakingskamer te wraken werd overigens afgewezen. Sanne Schuurman zegt overigens nog steeds Dennis van den B. bij te staan.

NRC-journalist Jan Meeus volgde de zaak op Twitter.