Zo werkt het vrij doorlaten van cocaïne

De verdachte Douane-man Gerrit G. zei maandag als getuige voor de Rotterdamse rechtbank desgevraagd dat hij ervan overtuigd was dat in één geval een container met cocaïne vrij het criminele milieu in was gegaan. Hoe werkt dat “doorlaten” van drugs?

Door @Wim van de Pol

Het Openbaar Ministerie heeft in de Doussie-zaak (zie ook: Wie is wie in het Douane-dossier?) tot nu toe in alle toonaarden ontkend dat er in de haven containers met cocaïne naar het criminele milieu zijn doorgelaten. Aanwijzingen hiervoor kwamen via de anonieme infiltrant “Paul” naar buiten. Paul werd door het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de landelijke politie-eenheid ingezet en nam gesprekken met Gerrit G. op, maar die lekten uit.

Paul liet daarna bij monde van zijn advocaat onder meer weten dat zijn criminele organisatie in Colombia containers met drugs aan de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) wegtipte. De DEA stuurde die informatie dan naar (bijvoorbeeld) Nederland of België. Op die manier konden dan kopers van de drugs in die landen worden gepakt.

Heel de wereld

Als dat waar is kon Paul zelf op die manier – met medewerking en medeweten van de autoriteiten – ook in de Doussie-zaak in Rotterdam ter waarde van honderden miljoenen drugs vrij invoeren. Deze opsporingsmethode van het laten doorgaan van drugs van criminele infiltranten, zodat andere criminelen in beeld komen en kunnen worden aangepakt, is in Nederland verboden.

Gerrit G. zei afgelopen maandag tegen de rechtbank:

Hij [Paul] vertelde dat hij met vele buitenlandse opsporingsinstanties in contact stond. Ook vertelde hij over doorlaten van containers en dat hij in overleg was met die overheidsinstanties, in heel de wereld.

Pre-arrival

In een eerder verhoor voor de rechtbank had Gerrit G. al een bijzondere onthulling gedaan. Volgens hem bepaalde een FIOD-ambtenaar op zijn afdeling soms dat een container moest worden gecontroleerd, bijvoorbeeld door hem helemaal uit te pakken. Zoeits wilde volgens G. niet zeggen dat de drugs die er eventueel inzit gepakt wordt, aldus Gerrit G..

We zullen uitleggen hoe het systeem werkt. 

Iedere container heeft een nummer en wordt in een internationaal systeem gevolgd. Risico-vrachten worden door dat systeem automatisch gescheiden van niet-risico-vracht. Op de Douane-afdeling pre-arrival (van Gerrit G., foto) werken ongeveer twintig mensen. Hun taak is onderzoek te doen naar twijfelgevallen die uit dat systeem rollen. Ze onderzoeken dan onder meer het bedrijf dat een container in ontvangst neemt en zetten middels hun computer een container vervolgens op “rood” of “wit”. Rood betekent controleren en wit houdt in dat een container vrij van het haventerrein kan worden afgereden.

FIOD

Alle tips van (bijvoorbeeld) de Amerikaanse DEA over drugstransporten komen in Rotterdam binnen bij de FIOD – zegt Gerrit G.. De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) is de opsporingsdienst van de Nederlandse Belastingdienst. Volgens G. bepaalt de FIOD of er strafrechtelijk onderzoek naar een container komt of niet.

Als er op wit gezet wordt, kan de FIOD in later stadium nog ingrijpen, op basis van Informatie van de DEA, politie of anderen. De Douane krijgt dan een verzoek om een controle te doen. (…) De FIOD kan ook vooraf ook besluiten tot een controle. (…) Maar als de FIOD zegt: we weten het niet zo goed dan gaat een container waar drugs in zit door.

Advocaat Jan-Hein Kuijpers vroeg maandag aan G.: heeft u wetenschap over partijen die zijn doorgelaten? Gerrit G.:

Wat Paul zegt klopt, denk ik. Maar van één container weet ik zeker dat hij doorlaten is. (…) Er is een container vermeld in het dossier daar is een 100% controle op geweest. Maar ik wist dat er iets inzat. En die hebben ze gewoon laten gaan. Wat betreft de bestemming beroep ik me op mijn verschoningsrecht. Er kan maar één instantie zijn die dat bepaald heeft: de FIOD.

G. wist dat er iets inzat, een container met ongeveer 200 kilo cocaïne, die in het dossier voorkomt.

Rechter: Hoe wist u dat er wat inzat?
G.: Dat heb ik gehoord van mensen in Nederland die drugs invoeren. Ik heb dat alleen geobserveerd, ik had geen rol. Ik heb de container alleen in de gaten gehouden. Ik had nummers. Ik moest van de opdrachtgevers kijken wat er met de container gebeurde. (…) Het is afgeleverd bij de betreffende persoon.

Waarom dan toch die 100%-controle als de FIOD hem door wilde laten gaan? Gerrit G.:

Om zeker te weten dat het erin zat.

Kamervragen

Naar wie ging die drugs dan? En wat was het motief van de FIOD om kennelijk die zending door te laten gaan? En had dat te maken met de vastgestelde contacten die de TCI had met Paul – en via hem met een Colombiaans drugskartel? Het is dit gebrek aan transparantie waarom in Nederland na de IRT-affaire het vrij invoeren van drugs door criminele burgerinfiltranten een verboden opsporingsmethode is geworden.

Vandaag hebben SP, SGP en D66 in de Tweede Kamer aan de minster van Justitie vragen over de zaak gesteld naar aanleiding van uitlatingen van Paul in het programma 1Vandaag.

Zie de laatste berichten:

‘Ik was bang, laten we het daar op houden’

‘Colombiaanse politie wist van Douane-verdachten’

OM moet uitleg geven over informant “Paul” (UPDATE)

Langzamerhand komen de geheimen boven (#2)

Langzamerhand komen de geheimen boven (#1)

Waarom manipuleerde de FIOD controle van drugscontainers? (UPDATE)