Voorzitter ondernemingsraad Nationale Politie krijgt celstraf

Frank Giltay, de 58-jarige oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie is donderdag veroordeeld tot 6 maanden cel. Volgens de rechtbank Zwolle heeft de man zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en verduistering.

Valse facturen

Twee medeverdachten, onder wie zijn echtgenote, kregen taakstraffen van respectievelijk 80 uur en 40 uur.

In 2017 besloot het Openbaar Ministerie Giltay te gaan vervolgen. Volgens de rechtbank heeft Giltay tijdens de uitoefening van zijn beroep als politieambtenaar, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie, meermalen facturen laten vervalsen zodat de Nationale Politie alsnog zou betalen voor geleverde diensten, wat eerder was geweigerd vanwege de aard en hoogte ervan. Ook is bewezen dat Giltay enkele privé-uitgaven gedaan met de creditcard van de politie.

Ernstig misbruik

De rechtbank houdt bij het bepalen van de straf onder meer rekening met de positie die verdachte destijds had als voorzitter van de COR van de Nationale Politie. ‘Door het plegen van deze feiten heeft hij in de uitoefening van een publieke functie ernstig misbruik gemaakt van zijn positie en van gelden van de Nationale Politie. Daarmee heeft de verdachte het aanzien en de integriteit van de Nationale Politie ernstige schade toegebracht’, aldus de rechtbank. Daarnaast rekent de rechtbank het de 58-jarige man aan dat hij tijdens de behandeling van de zaak bleef ontkennen en geen enkel zelfinzicht heeft getoond in het laakbare van zijn handelen en boos blijft omtrent hetgeen hem in zijn ogen door zijn leidinggevenden en anderen is aangedaan.

Lager dan eis

De straf is lager dan de 12 maanden celstraf die het Openbaar Ministerie had geëist. De rechtbank houdt bij de strafmaat rekening met het feit dat verdachte voor zichzelf maar in beperkte mate financieel voordeel heeft gehad van zijn handelen. Uit de inhoud van de dossierstukken komt verder naar voren dat er gedurende de periode dat verdachte voorzitter was van de COR binnen de (re)organisatie van de Nationale Politie sprake was van onduidelijke regelgeving, gebrekkige aansturing, beperkte controle en gebrekkig toezicht. Deze gebreken in de controle kunnen echter nooit de bewezenverklaarde feiten rechtvaardigen. Niet ter discussie staat dat verdachte zich als voorzitter van de COR van de Nationale Politie ten volle heeft ingezet voor de Nationale Politie in het algemeen en voor zijn collega’s in het bijzonder met het oog op de gewenste ingezette cultuuromslag bij de Nationale Politie. Dat laat echter onverlet dat hij in ernstige mate meermalen de morele en strafrechtelijke grenzen heeft overschreden, aldus de rechtbank.

Bij de uitspraak houdt de rechtbank ook rekening met de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Uit onderzoek komt naar voren dat de zaak een grote negatieve impact heeft gehad op verdachte, zijn gezin en zijn familie. Het risico op herhaling wordt als laag ingeschat. Dat de zaak ook heeft geleid tot strafontslag en het feit dat de zaak de nodige media-aandacht heeft gekregen, leidt volgens de rechtbank niet tot strafvermindering: ‘Dat is inherent aan de aard van de functie en aan zijn gedragingen’.

Zie ook:

‘Ondernemingsraad twee dagen in Amstel Hotel’