Ontslag voor geldsmijterij bij politie

De korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom, heeft de voormalig voorzitter van de ondernemingsraad (COR) ontslagen wegens zeer ernstig plichtsverzuim. Frank Giltay is ‘bij herhaling onverantwoordelijk omgegaan met financiële middelen van de politie’.

Uitgaven

Het eerder aangekondigde ontslag van Giltay is nu definitief.

Een aantal uitgaven is volgens Akerboom bovendien niet of niet volledig verantwoord. Daarnaast heeft de voormalig voorzitter meerdere interne regels overtreden. In de zomer van 2016 liet korpschef Erik Akerboom een oriënterend onderzoek instellen naar de bestedingen van de Centrale Ondernemingsraad van de politie. Uit dit onderzoek kwam het disciplinaire onderzoek naar de voormalig voorzitter voort.

Bezwaar

Giltay kan tegen het definitieve besluit nog bezwaar aantekenen bij een interne commissie, die de korpschef kan adviseren de maatregel te heroverwegen. Uiteindelijk is ook een gang naar de rechter mogelijk.

Er loopt nog een onderzoek door het Openbaar Ministerie na aangifte door Akerboom van valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering.

Zie ook:

Commissie: geen bewijs voor omkoping

Ontslag voor Frank Giltay

‘Ondernemingsraad twee dagen in Amstel Hotel’

‘Korpschef leende Giltay duizenden euro’s’