Zaak Rommy: rechtbank wil meer weten over alternatief scenario

De rechtbank van Amsterdam geeft het Openbaar Ministerie opdracht om de resultaten van onderzoeken op tafel te leggen die in de jaren tachtig en negentig zijn uitgevoerd naar pogingen van drugshandelaar Stanley “Kai” Esser om de Antwerpse hasjhandelaar Henie Shamel te laten liquideren. De Utrechter Henk Rommy (71) staat momenteel terecht op verdenking van het opdracht geven voor de moord op Shamel (55). In 1993 werden Shamel en diens vriendin op straat doodgeschoten in Antwerpen.

Door @Wim van de Pol

Op een voorbereidende zitting hield de advocaat van Rommy, Mark Teurlings, op 19 november aan de rechtbank voor dat er informatie uit verschillende bronnen is dat niet Rommy maar drugshandelaar Stanley Esser opdracht voor de liquidatie van Shamel zou hebben gegeven. Esser (1943) overleed in december 2020 na een ziekbed.

Shamel was een bekende van zowel Rommy als Esser. Het Openbaar Ministerie heeft bewijs verzameld waaruit blijkt dat Rommy Shamel zou hebben laten vermoorden omdat Rommy hem nog een miljoenenbedrag aan drugsgeld schuldig zou zijn geweest.

Teurlings had gevraagd aan de rechtbank om oude politie-informatie over Esser en Shamel op te laten vragen.

Verdwenen dossier

De Nederlandse politie blijkt in 1993 een dossier over de verhoudingen tussen Esser en Shamel te hebben opgesteld ten behoeve van het Belgische moordonderzoek in Antwerpen. Maar dat dossier is nu zoek. De rechter-commissaris had al ruim een jaar geleden besloten dat als dat dossier inderdaad onvindbaar is het Openbaar Ministerie in een proces-verbaal moet uitleggen welke inspanningen er zijn verricht om dat dossier terug te vinden. Ook wilde de rechter-commissaris weten van het Openbaar Ministerie hoe het dossier kwijt kon raken.

Een jaar later is dit proces-verbaal nog niet door de officier van justitie aan de rechtbank verstrekt. De rechtbank heeft nu beslist dat het dossier boven water moet komen. Als dat niet kan moet er een proces-verbaal komen over wat in grote lijnen de inhoud van dat dossier was.

Beiroet

Esser heeft in een verklaring aan de recherche in 2008 verteld dat hij aan iemand in Beiroet de opdracht had gegeven om Shamel daar te laten doodschieten, maar dat dit was mislukt doordat Shamel op het nippertje kon ontsnappen. Advocaat Teurlings had gevraagd wat er door justitie aan onderzoek is gedaan met deze informatie en tevens welke informatie door Interpol in 1984 aan de autoriteiten in Beiroet over Stanley Esser is gegeven.

De rechtbank wil nu van het Openbaar Ministerie weten wat er op grond van bovenstaande informatie aan onderzoek is gedaan door politie en Openbaar Ministerie naar het scenario dat Esser de opdrachtgever van de dubbele moord in Antwerpen is geweest.

Teurlings in reactie: ‘Het is natuurlijk zeer apart dat er met de Interpol-informatie en de bekentenis van Esser en ook met andere aanwijzingen niets is gebeurd en het is duidelijk dat de rechtbank de ernst daarvan ook inziet.’

Uitlevering

Teurlings wilde ook getuigen horen over uitlevering van Rommy vanuit Spanje naar de Verenigde Staten, in 2004. Hij vindt dat er aanwijzingen zijn dat de Nederlandse politie er op illegale wijze voor heeft gezorgd dat Rommy 20 jaar cel zou krijgen in de Verenigde Staten. Anonieme politiebronnen zouden dat hebben verklaard.

De rechtbank vindt echter dat het drugsfeit waarop de uitlevering in 2004 was gebaseerd geen verband houdt met de zaak in Antwerpen, ook al omdat dit onderzoek pas in 2007 opnieuw is opgestart. De verzoeken van Teurlings hierover wijst de rechtbank af.

Rommy kwam in 2021 naar Nederland om het laatste restje van zijn straf uit te zitten. De rechtbank in Amsterdam heeft hem daarna, in verband met zijn broze gezondheid, voorlopig op vrije voeten gesteld.