Aangifte om vals proces-verbaal over ‘geheime kroongetuige’ in mega-zaak (UPDATE)

Het lijkt er sterk op dat de recherche in een megazaak een proces-verbaal over een verhoor van een verdachte heeft vervalst. Dat blijkt onder meer uit opnames en uit een ondervraging van deze verdachte Ivo J., de afgelopen dagen bij de raadsheer-commissaris voor het gerechtshof in Leeuwarden. Advocaten zeggen al jaren dat justitie met J. een deal heeft gemaakt. Een advocaat heeft donderdag aangifte gedaan bij de top van het Openbaar Ministerie. Crimesite heeft die aangifte ingezien. Het gaat om het proces Maggiore, over grootschalige cocaïnehandel rond de (inmiddels) van liquidaties verdachte Saied H., 

Door @Wim van de Pol

Volgens advocaat Sanne Schuurman, van verdachte Mel E., is een deel van de tekst van het opgenomen verhoor uit 2015, waarin Ivo J. spreekt met een officier van justitie, weggelaten uit het opgemaakte proces-verbaal. Doel was kennelijk – denkt de advocaat  – om voor de rechtbank te verhullen dat er in het gesprek ontoelaatbare toezeggingen aan de getuige zijn gedaan door de officier van justitie.

Het hoger beroep in de zaak “Maggiore” sleept zich al jaren voort. Al jaren is er sprake van dat in de zaak een illegale kroongetuigendeal met Ivo J. zou zijn gesloten. Die was illegaal omdat er allerlei toezeggingen aan de getuige zijn gedaan zonder dat de rechtbank ervan op de hoogte is gesteld. De recente verklaringen van Ivo J. wijzen erop dat mogelijk politiemensen – en misschien een officier van justitie – misdrijven hebben begaan.

Goed meegewerkt

In augustus 2017 veroordeelde de rechtbank in Assen een groep verdachten tot flinke celstraffen, voor onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie, cocaïnehandel en het voorhanden hebben van vuurwapens. Utrechter Saied H. kreeg als leider van de groep acht jaar cel. Ivo J. was tussen 2013 en 2015 zijn rechterhand geweest. Hij legde 40 verklaringen af.

Ivo J. kreeg “slechts” drie jaar cel, na een opmerkelijk lage strafeis. De reden voor deze coulance was dat hij goed mee had gewerkt met de politie, zo meldde destijds het Openbaar Ministerie.

Bommetje

Toen het hoger beroep gaande was liet getuige Ivo J. in het programma EenVandaag een bommetje ontploffen. In het programma bleek uit correspondentie dat er kennelijk een deal gesloten was, dat er toezeggingen waren geweest, en dat het Openbaar Ministerie hiervan niets aan de rechtbank had vermeld. Ivo J. was in feite een kroongetuige zonder dat de rechtbank en de advocaten en de andere verdachten dit wisten.

Ondanks de correspondentie en suggestieve appjes, en na het horen van de zaaksofficier van justitie in hoger beroep, blijft het Openbaar Ministerie keihard ontkennen dat er ook maar een enkele toezegging is gedaan aan Ivo J..

Te langen leste besloot het gerechtshof Leeuwarden afgelopen najaar dat de opnames van de verhoren van Ivo J. uit 2015 moeten worden beluisterd.

Eén verhoor ontbreekt

Inmiddels is vast komen uit die verstrekte opnames en verhoren van Ivo J. die afgelopen week plaatsvonden dat er één verhoor uit 2015 niet is geverbaliseerd.

Omdat de volgorde van de verbalen niet meer zou kloppen zijn volgens advocaat Schuurman toen alle verhoren van een andere datum en nummer voorzien en opnieuw geprint. Ivo J. moest die verhoren daarna allemaal opnieuw ondertekenen, zo zegt hij in zijn verhoor bij de raadsheer-commissaris. De reden daarvan was volgens J.:

Dat het vragen op zou roepen. Van wat er is gezegd. Dat het niet netjes is verlopen. De volgorde klopte niet, het moest daarom opnieuw getekend worden, dat had iets te maken met opnames, die konden vragen oproepen.

Advocaat Sanne Schuurman: ‘Dit levert een tweetal strafbare feiten op: valsheid in geschrifte alsmede het valselijk opmaken van een ambtsedig proces-verbaal door de betreffende verbalisanten, in samenhang.’

Het verhoor werd gedaan door twee rechercheurs. Het ontbrekende deel van het verhoor was een gesprek tussen een officier van justitie en verdachte Ivo J.. Het Openbaar Ministerie had altijd ontkend dat er een verhoor van J. was geweest waar de officier van justitie aan had deelgenomen.

Pijnlijk

De recherche staat onder toezicht van de officier van justitie. De pijnlijke vraag die nu opkomt is of de betreffende officier van justitie hiervan heeft geweten. Als dit zo is dan heeft hij misschien ook valsheid in geschrift gepleegd.

Advocaat Schuurman zegt in ieder geval de sterke indruk te hebben dat de zaaksofficier van justitie, én een officier van justitie van het landelijk parket én zelfs een hoofdofficier van justitie samen hebben gespannen om voor rechtbank en gerechtshof te verhullen dat Ivo J. een geheime kroongetuige is geweest.

In maart zal het gerechtshof op openbare zittingen getuigen over onder meer deze beschuldigingen horen.

Wie is Saied H.?

Saied H. is niet in hoger beroep gegaan tegen zijn straf van acht jaar cel in Maggiore. Er loopt nog een ontnemingszaak tegen H. waarin justitie miljoenen aan criminele winsten van hem opeist. Op dit moment zit H. vast in een groot onderzoek naar liquidaties. H. zou samen met Ahmet G. bezig zijn geweest met voorbereidingen voor onder meer de (niet uitgevoerde) liquidatie van Soester zakenman Chris Kraijpoel.

H. werd in 2021 vrijgesproken van betrokkenheid bij een flinke voorraad wapens die in 2019 is gevonden in een garagebox in Hoofddorp. Daarnaast is hij verdachte in een zaak over de export van cocaïne naar Zweden. Saied H. is van Iraanse komaf. Hij woonde in Meppel en Utrecht en had nauwe banden met een groep zware criminelen uit de regio Utrecht.