Eind 2023 digitale zittingen vanuit EBI

Gedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught kunnen vanaf het einde van 2023 vanuit de gevangenis online deelnemen aan zittingen bij de rechtbank in Amsterdam. Dat beperkt het aantal risicovolle ritten van zware criminelen tussen Vught en Amsterdam.

Proefverbinding

De EBI in Vught krijgt twee videoconferentieruimtes van waaruit gedetineerden, samen met hun advocaten, digitaal aan een zitting kunnen deelnemen. Vrijdag voerde de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een proefverbinding uit. Met een zittingszaal in de rechtbank Amsterdam werd bekeken hoe de videoverbinding voor de procesdeelnemers in de praktijk werkt.

De bedoeling is dat het vanaf het einde van dit jaar mogelijk is om vanuit de EBI digitaal bij een zitting aanwezig te zijn.

Veiligheidsrisico’s

Het vervoer van bepaalde verdachten van zware criminaliteit kent veiligheidsrisico’s. Met de inzet van videoconferentieruimtes kunnen de vervoersbewegingen en daarmee samenhangende risico’s volgens de DJI teruggedrongen worden. Dit geldt ook voor het risico dat verdachten rond een zitting met elkaar zouden kunnen communiceren.

De rechter kan bepalen dat een verdachte per videoverbinding deelneemt aan een zitting. De advocaat kan zelf beslissen om bij zijn cliënt in de EBI of in de zittingszaal van de rechtbank aan het proces deel te nemen. Volgens de DJI kunnen advocaten en gedetineerden vertrouwelijk met elkaar kunnen communiceren.

Eigen zittingszaal

Binnen de penitentiaire inrichting (PI) in Vught komt op termijn ook een kleine zittingszaal waar onderdelen van strafzaken kunnen plaatsvinden. Hierdoor hoeven gedetineerden uit de EBI minder vaak voor zittingen naar de rechtbank te worden vervoerd. De realisatie van de nieuwe zittingszaal kost 15 miljoen euro. De opleveringsdatum is nog niet bekend.

De gevangenis in Vught wordt de tweede locatie in Nederland waar berechting en detentie op één plek samenkomen, naast het Justitieel Complex Schiphol.

Zie ook:

Vanaf 2023 vaker videoverbindingen bij zittingen van zware criminelen

Minister Dekker: meer EBI’s en online zittingen voor zware criminelen

EBI-burgemeester Vught: ‘Dat digitale rechtbank juridisch niet mag, is echt kletskoek’