‘Iliass K. praat, heeft berouw en probeert levenslang te voorkomen’

‘Iliass K. praat, heeft berouw en probeert levenslang te voorkomen’

De advocaten van Iliass K. hopen dat hun van meerdere moorden verdachte cliënt Iliass K. (36) in hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam een levenslange straf kan ontlopen. Ze vroegen het hof dinsdag met klem om compassie, zo schrijft Het Parool. In tegenstelling tot tientallen andere verdachten van liquidaties heeft K. wel berouw getoond en verklaard over zijn rol. Ze noemen dat ‘uniek’.

Sturende rol

Het Openbaar Ministerie heeft ook in hoger beroep levenslang geëist tegen “Lip” K. omdat hij een sturende rol speelde in de criminele organisatie die verantwoordelijk was voor de vergisliquidatie van de onschuldige huisvader Stefan Regalo Eggermont in juli 2014. Eggermont reed in dezelfde auto als het beoogde doelwit, en woonde net als hij in de oostelijke binnenstad van Amsterdam. Ook de liquidatie van de crimineel Alexander Gillis, in februari 2014 in Zaandam, was mede het werk van Iliass K., net als de liquidatie van Massod Amin Hosseini (de schutter in de zaak Eggermont) in september 2014 in Amsterdam-Osdorp. Verder zijn er nog voorbereidingen voor het vermoorden van de neef van Alexander Gillis ten laste gelegd.

‘Berekenend’

Een deel van de rol van Iliass K. is door hem bekend, maar op sommige punten hebben zijn advocaten vrijspraak gevraagd.

Aanvankelijk zweeg K., of ontkende hij. In de laatste fase van zijn berechting door de rechtbank legde K. al wat verklaringen af, ook over medeverdachten. Dat was nadat de eis van levenslang al was uitgesproken. De rechtbank hechtte daaraan weinig waarde en noemde dit ‘berekenend’ en bedoeld om levenslange straf te ontlopen, wat niet lukte.

Advocaten Anis Boumanjal en Veerle Hammerstein benadrukten dat de werkelijkheid genuanceerder is dan het Openbaar Ministerie laat zien. Pgp-berichtenverkeer is soms onjuist geïnterpreteerd en bovendien is het berouw van K. volgens hen oprecht.

Signaal

Boumanjal:

Wat is het signaal dat we afgeven als we zeggen dat verklaren pas zin heeft als je alles bekent, en in het andere geval je niet wordt geloofd en al helemaal niet als je zegt dat je bent gedreven door gewetenswroeging? Stof tot nadenken als u het mij vraagt. (…) Het Openbaar Ministerie vraagt er welhaast om dat verdachten in high impact-zaken blijven zwijgen. Want je kan het kennelijk nooit goed doen, tenzij je alle verantwoordelijkheid neemt en je verklaring strookt met het scenario van het Openbaar Ministerie, terwijl de papieren werkelijkheid een geheel andere is dan de feitelijke werkelijkheid.

Gehuild

K. heeft in hoger beroep ‘gepraat, gehuild en verantwoordelijkheid genomen’, zeggen de advocaten. In de verklaringen heeft hij ook gesproken over de gang van zaken in de onderwereld, terwijl dat levensgevaarlijk kan zijn voor hem en zijn gezin. Boumanjal spreekt van ‘een duivels dilemma’ omdat hij dat risico moet afwegen tegen zijn geweten en de wens dat hij zou ‘willen uitschreeuwen hoe het daadwerkelijk zit’.

Advocaat Veerle Hammerstein zei dat K. de nabestaanden heeft aangekeken en zijn ‘welgemeende’ excuses heeft aangeboden. Er zijn stappen gezet om contact tussen K. en bepaalde nabestaanden tot stand te brengen.