‘Justitie wees verzoeken om beveiliging broers kroongetuige twee keer af’

Het Openbaar Ministerie heeft verzoeken om persoonsbeveiliging van twee broers van kroongetuige Nabil B. tot twee keer toe afgewezen, zo schrijft NRC. Een van die broers, Reduan, is in maart 2018, enkele dagen na het laatste verzoek doodgeschoten in zijn bedrijfspand in Amsterdam-Noord. Direct na deze liquidatie meldde het Openbaar Ministerie op vragen van journalisten dat Reduan ‘geen of slechts beperkte beveiliging’ wilde.

WhatsApp

NRC heeft een reconstructie gemaakt van de onderhandelingen tussen Nabil B. en zijn familie en de overheid over de kroongetuigendeal en de beveiliging, die is  gebaseerd op dossierstukken, gespreksverslagen, berichtenverkeer via e-mail en WhatsApp en gesprekken met betrokkenen. Verzoeken om veiligheidsmaatregelen voor de familie zijn tijdens die onderhandelingen structureel genegeerd, blijkt uit genoemde stukken. Nabil B. is kroongetuige in de strafzaak Marengo tegen een groep verdachten rond Ridouan Taghi, die worden verdacht van zes moorden.

OVV

In reactie op de bevindingen van NRC heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie gezegd het ‘op belangrijke onderdelen niet eens is met wat er in het artikel’. Omdat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) momenteel onderzoek doet naar de beveiligingssituatie rondom de moordaanslagen op de broer van kroongetuige, diens advocaat en Peter R. de Vries, zegt het Openbaar Ministerie op dit moment niet vrij te kunnen reageren over het onderwerp.

Steen door de ruit

Hoewel de kroongetuige vanaf het begin van de gesprekken over zijn deal, in 2017, heeft gewaarschuwd voor grote risico’s die zijn familie liep leek het Openbaar Ministerie die risico’s niet zo zwaar te wegen. ‘Een steen door de ruit’, zou het ergste zijn wat er zou kunnen gebeuren. Verder wees het Openbaar Ministerie erop dat familie van een kroongetuige in het verleden nog nooit was aangevallen.

Een familielid stelt in NRC: ‘het belang tot een deal te komen met Nabil was voor het OM belangrijker dan onze veiligheid’.

Noodknop

Twee weken voor de moord op Reduan waren er acute en concrete bedreigingen. De toenmalige advocaten van de kroongetuigen, Bart Stapert en Derk Wiersum werden zelfs gewaarschuwd door het OM: ‘Wij verwachten wel dat er iets gebeurt komend weekend.’

Ondertussen werden door de familie in hun omgeving opvallende en ernstige veiligheidsincidenten gemeld. Een broer van Nabil B. vroeg toen voor het eerst om persoonsbeveiliging. Het Openbaar Ministerie stelde camera’s en een noodknop voor.

Een familielid vernam dat bepaalde politieambtenaren niet wilden afspreken vanwege ‘een veiligheidsrisico’. Dit familielid zegt te hebben geconstateerd dat de afspraak werd afgezegd door politie uit angst zelf te worden doodgeschoten bij een aanslag op een familielid.

Deze feiten stroken niet met de eerdere verzekering van het Openbaar Ministerie dat er geen grote risico’s zouden spelen voor de familie van de kroongetuige.

Slapen

Twee dagen voor de liquidatie van Reduan vroeg een broer op 27 maart weer om persoonsbeveiliging voor zichzelf, zijn broer Reduan en de rest van de familie. Het Openbaar Ministerie had enkele dagen eerder op een openbare zitting voorgelezen uit een – volgens het Openbaar Ministerie dreigend – bericht dat Ridouan Taghi zou hebben verstuurd: ‘Ik ga iedereen van hem laten slapen als hij mijn naam heeft genoemd’.

Het familielid kreeg te horen dat de noodzaak tot beveiliging ontbrak en dat er bovendien geen capaciteit beschikbaar was.

Zie ook:

Advocaten Marengo-proces willen advocaat kroongetuige en officier horen over WhatsAppjes

Hoe de pgp-telefoon bij de kroongetuige in de cel belandde

Kroongetuige Nabil B. legt ernstige tuchtklachten tegen voormalig advocaat op tafel