Marengo-verdachte: ik waarschuwde voor moordaanslagen

Marengo-verdachte Mohamed el Aissaoui (32) zegt in een interview met Het Parool dat hij een reeks mensen direct of indirect heeft gewaarschuwd of heeft laten waarschuwen voor moordaanslagen. Sommigen van hen zijn toch vermoord, volgens justitie door de groep van Ridouan Taghi. El Aissaoui ontkent betrokken te zijn geweest bij de liquidatie en de voorbereidingen voor liquidaties waarvoor hij nu terechtstaat in Marengo. Eerder werd al bekend dat hij zou hebben gewaarschuwd voor de moord op de advocaat van kroongetuige Nabil B., Derk Wiersum. El Aissaoui zegt een ander leven te willen gaan leiden. De rechtbank behandelt volgende week een verzoek om hem op vrije voeten te stellen.

Geweten

El Aissaoui noemt de naam van Ridouan Taghi niet, hij spreekt alleen over de groep van een ‘goede bekende’. Het bewijs tegen El Aissaoui zit vooral in door de politie onderschepte en gekraakte pgp-berichten. Die moeten we niet serieus nemen, zegt hij, omdat hij alleen aan de gesprekken die over liquidaties (lijken te) gaan deelnam om ‘mee te praten’.

Hij benadrukt dat hij juist met gevaar voor eigen leven voortdurend probeerde liquidaties te voorkomen. Hij deed dat ‘puur vanwege zijn geweten en zijn geloof’. Zelf was hij in 2015 doelwit en slachtoffer van een liquidatiepoging. Hij zegt daarvoor geen wraak te hebben willen nemen omdat naar zijn mening geweld ‘nooit iets oplost’. Hij zegt een drugshandelaar te zijn geweest maar geen moordenaar.

Mustapha F.

El Aissaoui stelt dat hij kort voor de schietpartij in Marrakesh, waarbij per ongeluk de zoon van een rechter werd doodgeschoten, het waarschijnlijke werkelijke doelwit Mustapha F. heeft ontmoet in het Sofitel hotel in Marrakesh, ‘om hem te waarschuwen én te bemiddelen’. Het probleem was dat was ontdekt dat Mustapha F. een observatiebus had laten inrichten om familieleden van de groep van Taghi te observeren, aldus El Aissaoui. ‘Ik ben naar Marrakesh gegaan, waar ik met een gemeenschappelijke vriend F. heb ontmoet en hem heb geadviseerd het conflict op te lossen voordat het te laat was.’

Tijdens die ontmoeting zegt El Aissaoui per telefoon contact te hebben gehad met de man wiens naam hij niet wil noemen (mogelijk Taghi dus). Naar zijn zeggen reageerde F. echter hooghartig. F. noemde Taghi de ‘Wibra’ terwijl hij zelf de ‘IKEA’ zou zijn, aldus El Aissaoui.

F. zit nu vast in Marokko op verdenking van witwassen. Hij heeft daar in een verhoor bevestigd te hebben gesproken met El Aissaoui, maar zegt het gesprek te hebben opgevat als een bedreiging en een afperspoging, een laatste waarschuwing.

Scekic

El Aissaoui ontkent dat hij in Marrakesh was om te helpen de aanslag uit te voeren. Anders dan een reeks Nederlanders werd hij niet aangehouden en veroordeeld voor de aanslag. De Nederlanders hebben zware straffen gekregen, onder andere de doodstraf (hoewel die al jaren niet wordt uitgevoerd in Marokko). El Aisaoui zegt zich snel uit de voeten te hebben gemaakt na de aanslag.

Hij wordt verdacht door justitie van het meehelpen aan de aanslag op Ranko Scekic, hoewel de rechtbank in die zaak het voorarrest van El Aissaoui heeft opgeheven wegens gebrek aan bewijs. El Aissaoui zegt dat hij Scekic juist via via heeft gewaarschuwd voor een aanslag. Ook zegt hij de “Chino’s” te hebben gewaarschuwd, Mohammed el M. en diens broer, en ook de in Suriname doodgeschoten Dennis Groenfelt, een vaste kompaan van Mustapha F..

El Aissaoui: ‘Al deze onschuldige slachtoffers zijn te wijten aan de hoogmoed van Moes F., die zijn fouten niet wilde toegeven en geen oplossingen wilde zoeken.’

Stichting Ex-Marengo

Hij zegt een aanbod om kroongetuige te worden te hebben afgewezen.

In detentie is hij inmiddels al jaren bezig met zijn Stichting Ex-Marengo, die jongeren uit het criminele milieu moet gaan houden. Ook heeft hij plannen om een boek te schrijven om uit te leggen hoezeer de misdaad een doodlopende weg is.

De rechtbank in de zaak Marengo heeft al wel geoordeeld ‘dat de verdachte gemotiveerd overkomt in zijn wens zijn leven een andere, niet criminele, richting te geven’. Hij zit nu nog vast voor het mede voorbereiden van de liquidaties van de broers El M. en de (onlangs alsnog geliquideerde) Ebrahim Buzhu, en het lidmaatschap van een criminele organisatie.

Komende dinsdag behandelt de Amsterdamse rechtbank zijn schorsingsverzoek.