Noffel (nog) niet vervolgd voor cokesmokkel (UPDATE)

In tegenstelling tot eerdere berichten is het nog niet zeker of Naoufal “Noffel” F. zal worden vervolgd voor smokkel van cocaïne middels een Urker viskotter. Volgens zijn advocaat is er na een ‘cryptische fax’ van de officier van justitie – waarin die meedeelde dat er nog geen besluit over is – niets meer vernomen.

Door @Wim van de Pol

Vrijdag zet de rechtbank van Amsterdam het proces tegen F. voort met een nieuwe regiezitting. F. wordt verdacht van (onder meer) het aansturen van de (mislukte) moordaanslag op Peter R. in het najaar van 2015 in Diemen.

In door de politie onderzochte communicatie met PGP-telefoons is volgens het Openbaar Ministerie vastgesteld dat een telefoon die mogelijk in gebruik was bij F. in contact stond met die van Mohammed S., een verdachte in het cocaïne-onderzoek.

De deels ontsloten PGP-data van Nederlandse criminelen uit Canada staat centraal in de zaak.

Alle data

In 2016 gaf een rechter in Canada toestemming aan de Nederlandse autoriteiten om in vier onderzoeken data op een Ennetcom-servers te raadplegen. Volgens de advocaat van Noffel F., Inez Weski, zijn echter álle data op de servers in kopie aan Nederland geleverd. Zij heeft betoogd dat de rechter in Canada is misleid en dat de toegang tot de data ook om andere juridische redenen onrechtmatig is. Tot nu toe is de rechtbank daar niet in meegegaan.

Zeker is dat er bepaalde data van alle 20.000 Ennetcom-gebruikers en waarschijnlijk van BlackBerry-gebruikers die met hen in contact stonden in handen zijn van de Nederlandse recherche.

Key management

Wat er precies op de servers in Canada is gevonden weten we niet. Het Openbaar Ministerie houdt dat geheim, en het heeft ook geen verslag hierover aan het dossier van F. toegevoegd. Zeker is wel dat de recherche beschikt over bepaalde contactenlijsten, e-mailadressen, gekraakte berichten en sommige sleutels (maar die gegevens zijn niet per se uit Canada afkomstig).

Op de servers in Canada moet in ieder geval het key management-systeem aanwezig zijn geweest. Na analyse daarvan is het voor specialisten veel makkelijker om gecodeerde PGP-berichten te kraken. Er is in Nederland ook beslag gelegd en ingelogd op allerlei servers van technische ondersteuningsbedrijven en Ennetcom waarop gecodeerde berichten stonden, maar die vooral van andere partijen, zoals bedrijven bleken.

Het is logisch dat het Openbaar Ministerie zich in deze kwestie niet in de kaarten wil laten kijken. De data zijn van strategisch belang omdat kennelijk de afgelopen jaren criminele Ennetcom-gebruikers zich – ten onrechte – onbespied hebben gewaand. De data zijn in de ogen van het OM een goudmijn.

Onthouden

Het Openbaar Ministerie zegt voor het onderzoek tegen Noffel een selectie van enkele tientallen berichten uit alle ontcijferde berichten te hebben gemaakt op basis van bepaalde zoekwoorden. Die vormen deels belastend bewijs tegen Noffel, en die zitten in het dossier. Het grootste deel van die geselecteerde berichten wordt echter (met toestemming van de rechter-commissaris) onthouden aan Weski. De reden: ze zijn niet belastend voor F. en van belang in andere lopende strafrechtelijk onderzoeken. De rechter-commissaris zegt dat ook te hebben vastgesteld hoewel deze toegeeft niet alles te hebben kunnen lezen door de veelheid aan materiaal.

Selectie

Weski wil kunnen vaststellen of er geen ontlastend bewijs wordt onthouden door de methodes die het OM heeft gebruikt. Ze wil zelf kunnen zoeken in álle Ennetcom-data, met een eigen zoekmethode, net zoals het Openbaar Ministerie dat ook kon doen.

De rechter en rechter-commissaris hebben echter bepaald dat ze slechts mag zoeken met tevoren opgegeven zoektermen in een selectie van een selectie van data. Namelijk de data die het OM als belastend voor F. ziet en de data die niet zijn onthouden. En niet die op andere onderzoeken betrekking zouden hebben volgens het OM.

Vrijdag zal blijken of de officieren van justitie nog nieuwe feiten tegen Noffel op tafel zullen leggen. En of Naoufal F. mogelijk ook wordt vervolgd voor cokesmokkel of andere feiten.

Voorgaande berichten:

Rechtbank: zaak tegen Noffel gaat door (UPDATE)

Gewiste mails uit PGP-telefoon teruggehaald